Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Turowie

 

Nawigacja

 • PORANEK WIELKANOCNY
  14.04.2014

  Wielkanoc chyba wszystkim z nas kojarzy się z miłą, serdeczną atmosferą. Rankiem 14 kwietnia w naszej szkole odbył się świąteczny apel dotyczący bezpieczeństwa podczas zbliżających się ferii oraz pokaz pięknie udekorowanego stołu. Następnie dla wszystkich uczniów i pracowników  wystąpiły dzieci z kółka teatralnego prezentując przygotowany program artystyczny pt.: „Poranek wielkanocny”. Uczniowie recytowali wiersze, a młodsi koledzy z klas I-III śpiewali wielkanocne piosenki. Poprzez prezentację świątecznych symboli i obyczajów dzieci przybliżyły wszystkim zebranym znaczenie Wielkiej Nocy. Spotkanie miało również na celu przypomnienie i utrwalenie polskiej tradycji i obyczajowości związanej ze Świętami Wielkanocnymi, uświadomieniu najmłodszym celu tradycji, która nadaje specyficzny koloryt każdej rodzinie i wspólnocie naszej Małej Ojczyzny. 

                                                                                                                                                                Opiekun SU: Mariola Stefaniak

   

 • AKCJA EKOLOGICZNA ,,LIST DLA ZIEMI''
  08.04.2014

  Dnia 7.04.14r. odbył się apel, na którym zapoznano uczniów jak będzie przebiegała  w/w akcja w naszej szkole. W przeddzień informacje na ten temat zamieszczono również na stronie internetowej szkoły. We wtorek, 8 kwietnia dzieci klas 0 – III oraz młodzież klas IV –VI mieli okazję spotkać się z pracownikami z Nadleśnictwa Czarnobór. Leśnicy zapoznali dzieci  ze specyfiką swojej pracy. Zaprezentowali  również sprzęt i narzędzia niezbędne im podczas pracy w terenie oraz w biurze. Podczas pogadanki połączonej z prezentacją zdjęć zaznaczyli, jak ważne znaczenie  w życiu każdego człowieka mają lasy. Wskazali również na niekorzystne działania ludzi w środowisku naturalnym. W trakcie spotkania uczniowie chętnie odpowiadali na pytania zadawane przez Panią Podleśniczy Ilonę Mielewczyk. Najbardziej aktywne dzieci i młodzież została nagrodzona książkami o tematyce leśnej. Była to bardzo ciekawa forma zainteresowania uczniów problematyką naturalnego środowiska, swoista lekcja przyrody. Dziękujemy Nadleśnictwu Czarnobór za wspieranie działań proekologicznych w naszej szkole

                                                                                                            Jadwiga Sikora

 • WYNIKI KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ
  08.04.2014

  W dniu 02.04.2014r odbył się w naszej szkole konkurs na najładniejszą kartkę wielkanocną. Organizatorem konkursu była p. Katarzyna Stępień. W konkursie udział wzięli  uczniowie z klas 0-VI. Celem konkursu było rozwijanie zdolności plastycznych, rozwijanie wyobraźni i zmysłu estetycznego a także umiejętność zastosowania różnorodnych materiałów plastycznych.

  W konkursie wyróżnienia otrzymali :

  uczniowie z klas 0-III :

  Zosia Michalak

  Michał Grzystek

  Roksana Proas

  Jakub Bugaj

  uczniowie z klas IV-VI:

  Joanna Jurak- Okoń

  Amelia Rusak

  Narina Tiede

  Kacper Waszczuk

  Wykonane prace zostały wywieszone na holu szkolnym. Uczniowie, których prace zostały wyróżnione otrzymali skromny upominek  oraz ocenę celującą z plastyki lub techniki.

                                                                                                                       Zwycięzcom gratulujemy.

 • ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI Z ARKĄ
  04.04.2014

  Szkoła Podstawowa w Turowie we współpracy z biblioteką szkolną, Nadleśnictwem Czarnobór oraz ZHP Szczecinek przystąpiła do Programu pt. ,,Listy dla Ziemi” zorganizowanego przez Fundację Ekologiczną ARKA, zgłoszonego przez Gminę Wiejską Szczecinek. W tym roku  tematem programu jest palenie śmieci w piecach domowych oraz problematyka niskiej emisjiDziałania podjęte w naszej szkole w ramach w/w programu zbiegną się  z obchodami ,,Międzynarodowego Dnia Ziemi”.

  Program obchodów:

  07.04.2014r.

  1. Ogłoszenie  akcji zbiórki:

  a) - makulatury,

                  - baterii,

                   - plastikowych zakrętek i butele

                  - tonerów (biblioteka),

       b) karmy i koców dla zwierząt ze schroniska,
   

  2. Ogłoszenie konkursu na ,,Najpiękniejszy list dla Ziemi” oraz plakat propagujący

      działania mające wpływ na zachowanie  ,,czystego powietrza ”.

  08.04.2014r.

  1. Spotkanie z pracownikami nadleśnictwa Czarnobór – pogadanka na temat  pracy

      leśnika oraz znaczenia lasów w  przyrodzie. Przewidziane są  również konkursy dla

      dzieci i młodzieży.

  11.04.2014r.

  1. Udział w  XXV RAJDZIE  EKOLOGICZNYM  pn. „Lasy Polski i ich mieszkańcy – fauna

      i flora” organizowany przez Komendę Hufca ZHP w Szczecinku.

  07.04  - 11.04.2014r.

  1. Tematyczne  lekcje dotyczące segregacji śmieci oraz niskiej emisji zostaną przeprowadzone

      na zajęciach godzin wychowawczych i lekcjach przyrody.

  2. Zbiórka surowców wtórnych.

  14.04.2014r.

  1. Pisanie listów do dorosłych ,,dla  Ziemi”  w klasach 4- 6 na zajęciach języka  polskiego.

      W klasach  młodszych rysowanie lub pisanie listów  wspólnie z wychowawcami.

  2. Wykonanie plakatów na zajęciach plastyki.

  15.04.2014r.

  1.  Ocena i wybór przez Komisję najładniejszych ,,listów i plakatów dla Ziemi”.

   2. Wywieszenie konkursowych prac w bibliotece i  na korytarzu szkolnym.

  16.04.2014r.

  1.  Podsumowanie  Programu pt. ,,Listy dla Ziemi”  połączonego z  obchodami  ,,Dnia Ziemi”:

  a)wyłonienie najbardziej aktywnej klasy w akcji zbiórki surowców wtórnych przez Bibliotekarkę szkolną,

  b)wręczenie dyplomów i nagród uczniom za najpiękniejsze  ,,Listy dla Ziemi” oraz plakaty,

  c)odczytanie na apelu szkolnym najpiękniejszego listu oraz  udostępnienie nagrodzonych prac uczniów na gazetkach.

  2. Inscenizacja w wykonaniu uczniów klas 4 -6  pt. ,,Zostawcie nam czysty kawałek świata”

          ( Uwaga:  wyjazd dzieci klas 0 – III do schroniska dla zwierząt w Szczecinku oraz na ścieżkę

         edukacyjną do  Czarnoboru został  przełożony na późniejszy termin.)

                                                                                        Opracowała: Jadwiga Sikora    

 • MIĘDZYNARODOWY KONKURS „KANGUR MATEMATYCZNY”
  03.04.2014

   20 marca 2014r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym  „KANGUR”. Celem  w/w  konkursu była popularyzacja matematyki wśród dzieci i młodzieży z klas III – VI. W tym roku zgłosiło się 14 uczniów. Pięcioro z nich pisało test konkursowy w  kategorii „Maluch”,  złożony z 24 zadań o różnym stopniu trudności  (ucz. klas 3  i 4). W kategorii „Beniamin” wzięło udział  9 osób (ucz. klas 5 i 6).  Ich test zawierał 30 zadań.  Wszystkim uczestnikom życzę jak najlepszych wyników.

                                                                      Nauczyciel matematyki – Jadwiga Sikora

   

 • SZKOLNY KONKURS pt:,,DZIECI O POKÓJ NA UKRAINIE''
  02.04.2014

  Wyniki szkolnego konkursu na plakat pt: „ Dzieci o pokój na Ukrainie „

  grupa wiekowa młodsza kl. O-III

  I miejsce: Tomczak Ola kl. I

  II miejsce: Turkowska Monika kl. III

  III miejsce: Płóciennik Andrzej z kl. I

  Wyróżnione prace:Hałuszka Wanessa z kl. 0 i Wasilczyszyn Zuzia z kl. II

  grupa wiekowa starsza kl. IV- VI

  I miejsce: Kopczyńska Daria z kl. V

  II miejsce: Gawęcka Kasia z kl. IV

  III miejsce Sobolczyk Julia i Martyna kl. IV

  Wyróżnione prace : Waszczuk Kacper , Raczkowska Klaudia z kl. V i Tomaszewska Eliza  z kl. IV.

                                                                                                               Laureatom  serdecznie gratuluję. 

                                                                                                                                             Aneta Robak

 • ,,MISTRZ ORTOGRAFII''- SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
  01.04.2014

  27.03. 2014r. w Szkole Podstawowej w Turowie odbył się szkolny konkurs ortograficzny pt.:"MISTRZ ORTOGRAFII" przeprowadzony  w klasach III-VI. Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną , rozbudzanie zainteresowań pięknem języka ojczystego, sprawdzenie wiedzy w zakresie poprawności językowej oraz integracja uczniów  klas. W konkursie uczestniczyło 27 uczniów. Uczestnicy pisali dyktanda, teksty z lukami pełne „pułapek” ortograficznych. W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętności ich zastosowania w praktyce.

  Wyniki konkursu:

    Klasa III  

  1. Jakub Smółka
  2. Monika Turkowska
  3. Jakub Kumorek

    Klasa  IV

  1. Patrycja Wilińska
  2. Maciej Kołodziejczak
  3. Julia Sobolczyk

  Klasa V

  1. Kacper Wróbel
  2. Katarzyna Dziwota
  3. Jakub Wasilczyszyn

  Klasa VI

  1. Wiktor Szabałowski
  2. Milena Mincewicz
  3. Dawid Mastyło

  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i słodkie upominki ufundowane przez sklepik  SU.

  Organizatorzy : M.Stefaniak, K.Jakubowska

 • ,,JESTEŚMY GOTOWI DO SZKOŁY’’ ZAJĘCIA OTWARTE W NASZEJ SZKOLE
  28.03.2014

   Rozpoczęcie nauki szkolnej jest ważnym momentem w życiu dziecka. Wchodzi ono w nowe środowisko, staje przed szeregiem nowych  sytuacji i otrzymuje pierwsze prawdziwe obowiązki. Dzieci przekraczające po raz pierwszy próg szkoły, przeżywają ten sam dylemat. Część z nich bardzo szybko się adaptuje i chętnie przyjmuje na siebie nowe obowiązki, części natomiast trudno jest przystosować się do nowej sytuacji szkolnej. Każdy przedszkolak obawia się troszkę tego dnia, w którym po raz pierwszy przekracza próg szkoły i staje się uczniem. Nasza szkoła idąc naprzeciw tym potrzebom zorganizowała zajęcia otwarte dla dzieci, które od 1 września 2014 r. staną się uczniami naszej szkoły, jak również zajęcia otwarte dla uczniów , którzy od 1września 2014 r będą ,,zerówkowiczami ‘’ w naszej szkole. Zorganizowane zajęcia dały dzieciom wiele pozytywnych przeżyć. Przyszli uczniowie pokonali strach i obawy . Rodzice i ich pociechy  miały okazję poznać naszą szkołę.Uczniowie z klasy ..zerowej’’ swoją postawą w czasie zajęć udowodnili, że są w pełni gotowi do podjęcia nauki w szkole. Z wielkim zaangażowaniem , radością oraz ciekawością uczestniczyli w zajęciach. Uczniowie klasy pierwszej wykazali wspaniałą postawę, opiekowali się swoimi młodszymi kolegami, dali im możliwość wykazania się swoimi wiadomościami i umiejętnościami.W ramach podziękowań otrzymali od młodszych kolegów i koleżanek gromkie brawa oraz słodki upominek. Podsumowaniem zajęć w klasie pierwszej była wspólna nauka piosenki oraz wspaniała zabawa przy piosence.Naszym przyszłym uczniom życzymy , aby każdy dzień spędzony w naszej szkole przynosił  mnóstwo radości i niezapomnianych przeżyć oraz sukcesów w nauce.

                                                            Wych.kl. ,,0’’ p. Krystyna Ludwiczak

          Wych. kl. ,,I’’ p. Beata Kaszuba

 • PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W NASZEJ SZKOLE
  21.03.2014

  Wspólne obchody Pierwszego Dnia Wiosny na stałe wpisały się w kalendarz imprez i uroczystości naszej szkoły.  W dniu 21 marca tradycyjnie, jak co roku obchodziliśmy  pożegnanie zimy. W tym dniu odbyły się tylko dwie pierwsze lekcje, a po nich przystąpiliśmy do wspólnej zabawy.  Każda klasa miała przygotować Marzannę,   wykazać się pomysłowością i pięknie ubrać piękną Panią Wiosnę oraz wybrać spośród uczniów klasy stylistę, poszukiwacza prezentów, tancerza oraz kucharzy. Uroczystość została podzielona na dwie części. W pierwszej brały udział wszystkie dzieci z klas I- VI, a druga część przeznaczona była dla uczniów klas IV-VI.  Po prezentacji klasowej Marzanny odbył się  pokaz Pań Wiosny. Przebrani uczniowie zostali oddani  w ręce stylistów, którzy robili wszystko w swojej mocy, aby ich Pani Wiosna była najpiękniejsza. W międzyczasie odbył się konkurs  szybkiego tarkowania marchewki  i ziemniaka. Gdy Panie Wiosny były pięknie przygotowane do nowego sezonu, tancerze wykonali tańce w rym melodii „Deszczowej piosenki”. Nie był to zwykły taniec, utrudnieniem był ubiór:  kalosze nr.45 i ogromna, rozłożona  parasolka. Podczas zabawy można było zaobserwować, jak dzieci wcieliły się w swoje role i z jakim zaangażowaniem prezentowały swoje umiejętności zgromadzonej widowni. Impreza, w której brały udział, była wyjątkową okazją do wzajemnego zintegrowania się i osiągnięcia osobistych sukcesów przez każde dziecko. Dla starszych klas przygotowano dodatkowo konkursy z przyrody i języka niemieckiego. Po każdej konkurencji klasa otrzymywała punkty przyznawane przez jury w skład którego  wchodzili przedstawiciele SU oraz pani bibliotekarka Bożena Baran. Podczas występów poszczególnych klas widownia bawiła się świetnie klaszcząc i pomagając występującym okrzykami i  dopingiem. Na koniec wszyscy udaliśmy się na boisko szkolne w celu pożegnania zimy poprzez spalenie Marzanny. Podczas palenia Marzanny wykrzykiwaliśmy hasła związane z tym obrzędem. Po zakończeniu imprezy wszyscy przeszliśmy na boiska Orlika, gdzie odbywały się konkurencje sportowe oraz mecz piłki nożnej. Impreza ta zintegrowała społeczność szkolną, wytworzyła poczucie wspólnoty, ale przede wszystkim była świetną zabawą. Nad przygotowaniem  imprezy i przeprowadzeniem jej czuwał Samorząd Uczniowski  wraz z opiekunem  panią Mariolą Stefaniak.

 • SPOTKANIE Z POLICJANTEM
  13.02.2014

  Uświadomienie uczniom potrzeby zachowania rozsądku i zasad bezpieczeństwa podczas uprawiania zimowych sportów i organizowania zabaw na świeżym powietrzu, a także podczas poruszania się po ulicach i drogach publicznych jest obowiązkiem szkoły. Dlatego 13 lutego na trzy dni przed feriami odbyło się spotkanie z policjantami z Komendy Powiatowej w Szczecinku poświęcone bezpieczeństwu podczas zimowego odpoczynku. Po serdecznym powitaniu przybyłych gości przez Panią dyrektor szkoły Wiesławę Pakulniewicz. Panowie policjanci w ciekawy, obrazowy sposób opowiadali o niebezpieczeństwach czyhających na użytkowników drogi. Uczulali na właściwe poruszanie się po drogach, prawidłowe przechodzenie przez ulicę oraz bezpieczne zabawy z dala od nich. Omówili  z dziećmi zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na świeżym powietrzu. Przestrzegali  przed ślizganiem się na skutych lodem jeziorach, stawach i rzekach, a także przed zjeżdżaniem z górek znajdujących się blisko ruchliwych ulic. Funkcjonariusze  udzielili wskazówek jak bezpiecznie bawić się na śniegu i jak zachować się na kuligu. Informowali o sposobach zachowania i wzywania pomocy w przypadku nagłych zdarzeń przypominając numery alarmowe. Dzieci z wielkim zaciekawieniem i zaangażowaniem uczestniczyły w spotkaniu, dlatego bardzo dziękujemy panom policjantom za wizytę i już z niecierpliwością czekamy na kolejne. Wszystkim uczniom życzymy, Abt ferie zimowe upłynęły zdrowo i bezpiecznie.                                                                                              Dyrektor Szkoły Pani Wiesława Pakulniewicz i Grono Pedagogiczne                                          

 • BEZPIECZNE FERIE 2014
  12.02.2014

  DRODZY RODZICE!                                                                                                                                                                                                             

  zapewnijcie swoim pociechom opiekę i okażcie im zainteresowanie,                                                                                                                                

  aktywnie uczestniczcie w wypełnianiu im czasu wolnego,                                                                                                                                                    

  interesujcie się, gdzie i z kim spędzają wolny czas                                                                                                                                                              

  - wypytujcie o to, co robią i gdzie przebywają np. gdzie mieszkają ich koledzy i koleżanki, przypominajcie im zasady ostrożności podczas zabawy, szczególnie w pobliżu zamarzniętych zbiorników wodnych, rzek i jezior, a także ruchliwych ulic i innych niebezpiecznych miejsc.

  Przestrzegajcie dzieci aby:

  -nie opowiadały osobom obcym o wyposażeniu domu, zasobach rodziny i stanie majątkowym,

  - nie otwierały drzwi podczas nieobecności dorosłych domowników (rodziców, starszego rodzeństwa, dziadków),

  - nie wsiadały do samochodów osób nieznajomych,

  - nie nawiązywały kontaktów z osobami nieznajomymi proponującymi np. słodycze, poczęstunek, zabawę, spacer.

  Wymagajcie od dzieci aby:                                                                                                                                                 

  - zawsze informowały Was, gdzie będą przebywać,

  - nie oddalały się zbyt daleko od domu,

  - unikały miejsca grupowania się osób palących papierosy lub spożywających napoje alkoholowe,

  - nie bawiły się w miejscach odosobnionych i niebezpiecznych, takich jak: tereny poprzemysłowe, budowy, pustostany.                 

  PAMIĘTAJCIE ! 

  1.Aby zapewnić dzieciom opiekę osób zaufanych,

  2. Aby pozostawić w domu numery telefonów do opiekunów lub osób zaufanych oraz numery alarmowe: 997 - policja, 998 – straż pożarna, 999 - pogotowie ratunkowe lub 112,

  3. Aby przekazać zaufanemu sąsiadowi klucze do domu na wypadek potrzeby udzielenia pomocy, np. otwarcia drzwi w przypadku wzywania pomocy przez dziecko z mieszkania.

 • W KARNAWALE CZAS NA BALE...
  12.02.2014

  Karnawał to doskonały czas na organizowanie wszelkich balów i zabaw nie tylko dla dorosłych, ale również i dla dzieci. Dnia 11 lutego 2014 r. w godzinach od 10.00 do 13. 00   odbył się „Bal karnawałowy” zorganizowany dla wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły oraz przybyłych gości – uczniów, opiekunów i rodziców  Szkoły Filialnej w Jeleninie. Najstarsi uczniowie dołożyli wszelkich starań, by tego dnia nasza szkoła  za sprawą wyjątkowych dekoracji  w postaci balonów, serpentyn oraz  kolorowych ozdób na oknach wyglądała zjawiskowo oraz wprowadzała dzieci  w wesoły nastrój zachęcający do wspólnej zabawy. Młodsi uczniowie przebrani w kolorowe stroje wcielały się w różne bajkowe postacie, a wyborem muzyki do tańca zajęli się chłopcy z klasy VI. Dzieci   wybrały się w podróż pociągiem w rytm melodii „Jedzie pociąg z daleka”, swobodnie tańczyły przy różnych piosenkach znanych dzieciom oraz brały udział w konkurencjach i zabawach integracyjnych. Wszystkich uczestników Balu, miłych gości, a szczególnie nasze wspaniałe dzieci oraz ich rodziców serdecznie przywitała Pani  Wiesława Pakulniewicz dyrektor obu placówek.Życzyła wszystkim udanej, miłej i pełnej radości zabawy, podkreśliła również ważną rolę integracji w naszej społeczności lokalnej. Miłym akcentem tej uroczystości było również spotkanie z dyrektor ZEAS-u Panią H.Molendowską, która wręczyła dzieciom słodkie upominki od pana Wójta Gminy Janusza Babińskiego. Punktem kulminacyjnym imprezy był wybór najciekawiej przebranych uczestników. Dzieci prezentowały swoje stroje, a wybrana pośród rodziców i nauczycieli  komisja wręczała im słodkie upominki. Każdy, kto był zmęczony tańcem mógł odpocząć i posilić się słodkościami w klasie, które zostały przygotowane przez  rodziców. Bal dostarczył uczniom wielu miłych i niezapomnianych wrażeń. Wszyscy uczestnicy balu doskonale się bawili, co najlepiej widać na załączonych zdjęciach.

                                                                                                                  Opracowała: M.Stefaniak

 • DZIEŃ BABCI I DZIADKA
  07.11.2014

  ,,Babcia i dziadek, są zawsze blisko, tak nas kochają, że wszystkie siły i czas swój nam poświęcają'' słowa tej pięknej piosenki, mogą być myślą przewodnią uroczystości, która miała miejsce  w naszej szkole 4 lutego. Tego dnia odbyło się uroczyste przedstawienie przygotowane z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaszczyciło nas swoją obecnością liczne grono dziadków uczniów naszej szkoły oraz szkoły filialnej w Jeleninie a także zaproszeni goście: Wójt Gminy Szczecinek Pan Janusz Babiński, Dyrektor ZEAS Pani Hanna Molendowska, radni, sołtysi oraz  proboszcz parafii Turowo. Wójt Gminy życzył Seniorom zdrowia i wszelkiej pomyślności,  podkreślając, jak ważna jest rola dziadków w życiu każdej rodziny i jak wiele zawdzięczają im wnuki. Podkreślił, zwracając uwagę dzieciom, że dziadkowie są bardzo potrzebni nie tylko dlatego, by zajmować się swoimi wnukami,  kiedy  rodzice nie maja czasu, lecz to niewyczerpalne źródło i potężny zasób informacji o otaczającym nas świecie. Są ostoją, na której zawsze można polegać. Dostojni goście, zostali obdarowani przez  Pana Wójta słodkim upominkiem. Oprawę artystyczną uroczystości przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej  w Turowie oraz uczniowie Szkoły Filialnej w Jeleninie.  Uroczystość ta miała magiczną moc, gdyż przygotowana została przez wszystkich uczniów obydwu szkół, przy współpracy wszystkich nauczycieli oraz pracowników szkoły. Przedszkolaki  powitały wszystkich gości zabawnym marszem muzyków oraz w humorystyczny sposób zatańczyli znany i lubiany taniec „Kaczuchy”,  którym to tańcem  porwali do zabawy  pozostałych uczniów szkoły. Żeby tradycji stało się zadość , w dobrym tonie i zwyczaju jest powitać polonezem każde ważne wydarzenie. W związku z tym uczniowie klasy II, w pięknych balowych strojach, dumne zatańczyli poloneza. Całą publiczność rozgrzał krakowiak w wykonaniu klasy I oraz taniec integracyjny „Drwale”  przedstawiony przez klasę III. Mali aktorzy pięknie recytowali wiersze i doskonale wcielali się w powierzone im role. Mieliśmy również możliwość wysłuchania utworów muzycznych zagranych przez uczniów klasy IV, na klarnecie oraz fletach. Rockandrollowym akcentem zakończyliśmy cześć artystyczna i  zaczęliśmy wspólną, udaną zabawę wielopokoleniową. Tańcom i konkursom nie było końca. Cała sala rozbrzmiewała śmiechem i brawami. 

 • KONKURS PLASTYCZNY „NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ”
  17.12.2013

  Miejska Biblioteka Publiczna im. Bogdana Horodyskiego w Szczecinku zorganizowała konkurs plastyczny „NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ”. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych Szczecinka i powiatu szczecineckiego. Celem konkursu było upowszechnianie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, zaszczepianie szacunku dla dawnych tradycji i obyczajów związanych z obchodami tych Świąt, jak również odkrywanie i promowanie nowych talentów oraz zachęcanie do wspólnej pracy i zabawy. Uczeń naszej szkoły zdobył III nagrodę w kategorii klas I-III. Autorem pracy, która uzyskała nagrodę jest uczeń klasy trzeciej Filip Brajer. Wernisaż i wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się 17 grudnia 2013r. w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży w Szczecinku. 

 • JASEŁKA SZKOLNE ,,PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI''
  13.12.2013

  Tradycją naszej szkoły są coroczne jasełka przygotowywane przez uczniów pod opieką nauczycieli. Nie inaczej było w tym roku: 11 grudnia 2013 r. o godzinie 16.30 w pięknie udekorowanej sali  zebrali się: zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie  i ich rodzice. Wieczór i piękna scenografia wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój. O dobrą zabawę i miłe doznania słuchowe zadbali zaś zdolni aktorzy i wokaliści. Publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Marii i Józefa szukających miejsca do schronienia na noc, którzy po bezowocnych poszukiwaniach zdecydowali się przenocować w stajni. Jednak to do nich i małego Jezuska przybyli tak honorowi goście jak trzej mędrcy i złożyli dzieciątku pokłon. Całość przedstawienia pokazująca scenki z życia nowonarodzonego dzieciątka, pasterzy, mędrców, dzieci oraz aniołka przeplatana była kolędami i pastorałkami wykonanymi przez uczniów naszej szkoły przebranych w piękne stroje. Po zakończonym spektaklu głos zabrała pani dyrektor Wiesława Pakulniewicz, która podziękowała wykonawcom, rodzicom za pomoc w przygotowaniu strojów  oraz złożyła wszystkim obecnym życzenia świąteczne. Życzenia świąteczne złożył również Wójt Gminy Szczecinek pan Janusz Babiński i ofiarował młodym aktorom słodki prezent. Następnie uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goście udali się na przygotowany przez Radę Rodziców poczęstunek oraz kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez uczniów i ich rodziców.

 • Mikołajkowe Mistrzostwa Gminy Szczecinek w Mini Piłce Koszykowej kat. Chłopców.
  11.12.2013

  W dniu 9 grudnia o godzinie 930 w hali sportowej w Turowie odbyły się Mikołajkowe Mistrzostwa Gminy Szczecinek w Mini Piłce Koszykówce Chłopców Szkół Podstawowych. Do rywalizacji przystąpiło sześć podstawówek Turowo, Żółtnica, Gwda Wielka, Wierzchowo, Parsęcko, Spore. Rozegrano dziewięć spotkań 2×5 minut, w systemie grupowym. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie mikołajkowe upominki. Organizator pogratulował sportowej walki, wszystkim uczestnikom wręczył nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca, medale oraz puchar za miejsce pierwsze.

  Wyniki poszczególnych meczy:

  Grupa A: Żółtnica, Parsęcko, Gwda Wielka

  Grupa B: Turowo, Wierzchowo, Spore

  1. Żółtnica – Parsęcko – 22:3

  2. Turowo – Wierzchowo – 6:4

  3. Parsęcko – Gwda Wielka – 0:12

  4. Wierzchowo – Spore – 24:0

  5. Gwda Wielka – Żółtnica – 2:7

  6. Spore – Turowo – 0:16

  Mecze Finałowe:

  1. Mecz o 5 miejsce remis Parsęcko – Spore

  2. Mecz o 3 miejsce Gwda Wielka – Wierzchowo – 6:4

  3. Mecz o 1 miejsce Żółtnica – Turowo – 15:4

  Klasyfikacja końcowa turnieju:

  I miejsce         SP Żółtnica

  II miejsce        SP Turowo

  III miejsce       SP Gwda Wielka

  IV miejsce       SP Wierzchowo

  V miejsce        SP Parsęcko, Spore

  Do Mistrzostw Powiatu w Mini Piłce Koszykowej chłopców Szkół Podstawowych zostaje zakwalifikowany zespól ze Szkoły Podstawowej w Żółtnicy (opiekun Henryk Góra).

 • KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY KALENDARZ ADWENTOWY
  10.12.2013

  Dnia 02.12.2013r  odbył się w naszej szkole konkurs na najładniejszy kalendarz adwentowy ”Der schönste Adventskalender”. Kalendarz adwentowy służy do odliczania dni od pierwszego dnia adwentu do Wigilii Bożego Narodzenia. Pomysł pochodzi z XIX wieku od niemieckich luteranów. Zwyczaj ten znany jest i pielęgnowany w wielu krajach na całym świecie. W tym roku również uczniowie naszej szkoły pobudzili swoją fantazje i wykonali przepiękne kalendarze adwentowe.     Organizatorem konkursu była p. Katarzyna Stępień-nauczyciel języka niemieckiego.
  W konkursie udział wzięli uczniowie klasy IV , V i VI. W jury zasiedli; p. Katarzyna Stępień oraz p. Magdalena Kulik. Do  oceny zgłoszono 10 prac. Jury konkursu miało nie mały problem, aby wybrać 3 pierwsze miejsca, ponieważ wszystkie prace były przepiękne, zachwycały pomysłowością i kunsztem wykonania. Chcąc nagrodzić wszystkie prace jury wybrało egzekwo dwa miejsca I, II i III oraz przyznało cztery wyróżnienia. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplom, skromny upominek oraz ocenę celującą z języka niemieckiego. Przy ocenie brana była pod uwagę pomysłowość, oryginalność, estetyka wykonania  oraz własny wkład w wykonanie pracy. Kalendarze adwentowe, biorące udział w konkursie można podziwiać na  dolnym holu naszej szkoły. Gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy za udział w konkursie.

  Laureaci konkursu:

  I miejsce- Łukasz Smółka

  I miejsce- Daria Kopczyńska

  II miejsce- Maciej Kołodziejczak

  II miejsce- Natalia Rudzka

  III miejsce-Natalia Findling

  III miejsce-Damian Protas

  Osoby wyróżnione

  Klaudia Haszcz

  Narina Tiede

  Katarzyna Gawęcka

  Klaudia Raczkowska

 • WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA!!!!

  Na łąki, na pola, biały śnieżek leci,
  Już święty Mikołaj, śpieszy się do dzieci.
  Słychać srebrny dzwonek, a wiatr głos ten niesie
  Po łąkach, po polach, po szerokim lesie

  Na specjalne zaproszenie wszystkich uczniów naszej szkoły 9 grudnia przybył do nas nie kto inny, jak sam Święty Mikołaj! Jak się okazało i bez zaproszenia by do nas dotarł, jako że uczniowie Szkoły Podstawowej w Turowie do szczególnie grzecznych należą - skoro Święty tak mówi, to musi być prawda ;) Celem wizyty Mikołaja były oczywiście Jego imieniny, podczas których, jak powszechnie wiadomo, Mikołaj zamiast przyjmować prezenty, rozdaje je wszystkim wokół. Nam postanowił osłodzić trochę matematykę, polukrować reguły ortograficzne, a daty historyczne oblać czekoladą. Cukierki były naprawdę pyszne, nie tylko uczniowie mieli okazję się o tym przekonać :) Po rozdaniu słodkości, Mikołaj w pośpiechu wsiadł na sanie zaprzęgnięte w renifery i odjechał do uczniów z innych szkół Gminy Szczecinek. Dziękujemy, Mikołaju już dzisiaj zapraszamy Cię za rok!

 • KONKURS ,,KARTKA BOŻONARODZENIOWA''
  05.12.2013

  Jak, co roku, tradycyjnie, w naszej szkole odbył się konkurs na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową. W konkursie wzięło  udział 21 uczniów z naszej szkoły, po 3 przedstawicieli z każdej klasy. Nasi uczniowie bardzo chętnie biorą udział w różnego rodzaju konkursach. Mają wówczas możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami. Tak było również i tym razem. Każdy uczeń wykonał piękną kartkę bożonarodzeniową. W trakcie pracy uczestnicy konkursu wykazali swoje ogromne zaangażowanie, pomysłowość, dużą wyobraźnię oraz staranność.

  Wśród wszystkich prac komisja wyróżniła 6 kartek bożonarodzeniowych.

  W kategorii klas O-III wyróżnienie otrzymali następujący uczniowie:

  1.Maja Pawlak klasa O

  2.Agnieszka Wajs klasa I

  3. Jakub Kumorek klasa III

  W kategorii  klas  IV-VI wyróżnienie otrzymali:

  1.Maciej Kołodziejczak klasa IV

  2.Daria Kopczyńska klasa V

  3.Martyna Guzowicz klasa VI.

  Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali nagrodę pocieszenia w postaci słodkiego upominku.

  Gratulujemy naszym uczniom i zachęcamy do dalszego udziału w konkursach.

  Organizatorzy konkursu:

  P. Krystyna Ludwiczak

                P. Beata Kaszuba

 • POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY pt. ,,LAS I JEGO MIESZKAŃCY"
  03.12.2013

  02.12.2013r. w sali Kina ,,Wolność” w Szczecinku odbyła się już XXVI edycja  konkursu ekologicznego pt. ,,Las i jego mieszkańcy" zorganizowanego przy współpracy Zarządu Miejsko-Gminnego LOP w Szczecinku, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, SAPiK- u oraz szczecineckich Kół Łowieckich. Do rywalizacji przystąpili uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych  z terenu powiatu szczecineckiego. Uczniowie oceniani byli przez jury, w skład którego weszli leśnicy z RDLP Szczecinek oraz członkowie kół łowieckich.  
  Poziom konkursu  był bardzo wysoki. Uczniowie w zespołach trzyosobowych walczyli  o zwycięstwo odpowiadając na pytania z zakresu botaniki, zoologii, ekologii oraz zagadnień związanych z leśnictwem i łowiectwem. Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Turowie w składzie: Maciej Kołodziejczak – uczeń klasy IV, Karolina Szewczyk i Paweł Klimczak – uczniowie klasy VI po wyrównanej  walce  zdobyli  ostatecznie  II miejsce,  ustępując  jedynie  drużynie z P nr 4 ze Szczecinka. Uczniów do w/w konkursu przygotowała opiekunka szkolnego koła LOP pani Jadwiga Sikora.