Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Turowie

 

Nawigacja

 • UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014
  27.06.2014

  27 czerwca 2014 r. o godz. 800 odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego przez społeczność szkolną  Pani dyrektor Wiesława Pakulniewicz  przywitała zaproszonych gości, rodziców, pracowników szkoły oraz uczniów. Szczególne słowa uznania skierowała do rodziców, dziękując za okazane wsparcie i zaangażowanie. Następnie wręczyła uroczyście świadectwa z wyróżnieniem i nagrody za wzorową frekwencję. Uczniom, którzy zapracowali na świadectwo z czerwonym paskiem wręczyła również piękne nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Uroczystość ta stała się również okazją do nagrodzenia wybitnych sportowców, laureatów konkursów przedmiotowych oraz osób, które aktywnie przyczyniły się do pracy na rzecz szkoły. Kolejnym punktem porannej uroczystości była ceremonia przekazania sztandaru. Uczniowie kl. VI przekazali insygnia i sztandar nowemu składowi pocztu – uczniom klasy V. Następnie uczniowie udali się do sal lekcyjnych na ostatnie w tym roku spotkanie z wychowawcami na którym po raz kolejny usłyszeli zasady zachowania się podczas letniego wypoczynku w ramach akcji ,, Bezpieczne Wakacje’’.

 • POBYT UCZNIÓW SP TUROWO W OŚRODKU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W LIPIU.
  24.06.2014

  W dniach 20 - 21.06.2014r. uczniowie klas 4-6 z naszej szkoły wzięli udział w 2 dniowych warsztatach w Ośrodku Edukacyjno- Ekologicznym w Lipiu,  realizowanych  w ramach projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Celem warsztatów było podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie  postaw ekologicznych  dzieci w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. W pierwszym dniu pobytu uczniowie oprócz udziału w warsztatach tematycznych  mieli  okazję uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych, na których poznawali metody określania zanieczyszczeń np. obserwując krople wody pod mikroskopami.  Po kolacji wzięli udział w zabawach twórczych i aktywizujących ruch na świeżym powietrzu,  prowadzonych przez świetnie wyszkolonego animatora gier i zabaw dydaktycznych.  Dzieci m.in. miały za zadanie zbudować  szałasy w lesie, wykorzystując do tego celu tylko  te  materiały, które  znalazły na wyznaczonym terenie. Chętni uczniowie mogli przejść po linie rozwieszonej wzdłuż rzeki, inni - postrzelać do celu z wiatrówki,  ,,pod  fachowym okiem opiekuna”. W drugi dzień  wyruszyliśmy na wycieczkę do składowiska odpadów  w  Szczecinku oraz do Parku Owadów w Lubnicy. Pomimo niesprzyjającej pogody  dzieci  miały okazję przyjrzeć się z bliska punktom  selektywnego zbioru odpadów. W Lubnicy natomiast oprócz ciekawostek na temat różnych przedstawicieli owadów uczniowie mogli uczestniczyć w zabawach na świeżym powietrzu, mi. in.:  pływali  na gumowych  pontonach, zjeżdżali z dmuchanych pałaców, skorzystali z placu rekreacyjnego. Po tak urozmaiconych zajęciach apetyty dzieciom dopisywały. Posiłki zapewnił również organizator  zielonych  kolonii. Dziękujemy serdecznie.

 • ,,Rodzina to kolebka, to początek wszystkich cnót. W niej wyrasta człowiek”
  24.06.2014

  W dniu 22  czerwca 2014 roku odbył się na terenie boiska wiejskiego w Turowie piknik szkolny zorganizowany przez nauczycieli, uczniów  Szkoły Podstawowej  i Publicznego Gimnazjum oraz ich rodziców. Celem pikniku było zintegrowanie społeczności szkolnej i lokalnej oraz powitanie lata. Dla dzieci, ich rodziców oraz gości przygotowano wiele atrakcji. Uczestnicy naszego pikniku mogli wziąć udział w różnorodnych zabawach, grach sportowych, konkursach i zawodach. Młodsi uczestnicy mieli możliwość pojeżdżenia na kucykach, zabawy w dmuchanym zamku oraz skokach na trampolinie. Dzieci mogły skorzystać z pomocy  uczniów z gimnazjum i ozdobić twarz  kolorowymi rysunkami oraz bawić się wielkimi mydlanymi bańkami. Rodzice naszych uczniów przygotowali stoisko ze słodkimi wypiekami, kawą i herbatą,  panie ze stołówki ugotowały  pyszny bigos i grochówkę oraz kiełbaski z grilla. Szczególną frajdą dla dzieci  była wata cukrowa oraz spacerujące dwie Myszki Miki rozdające z koszyczka słodkie lizaki. Na naszym pikniku nie było przegranych, każdy zawodnik  otrzymywał słodki upominek oraz los upoważniający do losowania głównych nagród. Dzieci mogły również  wygrać  upominek lub maskotkę biorąc udział w loterii fantowej.  Oprawę muzyczną pikniku przygotował i prowadził Wójt Gminy Szczecinek Pan Janusz Babiński, który był również fundatorem słodyczy dla każdego dziecka uczestniczącego w pikniku. Nagrody dla uczestników zabawy ufundował również pan Stanisław Zagrodnik- Radny naszej gminy. Na zakończenie pikniku rozlosowano wśród  dzieci i ich rodziców nagrody. Piknik  okazał się wspaniałą imprezą integrującą rodziców, dzieci i grono nauczycielskie. Zarówno rodzice jak i dzieci świetnie się bawili. Tego typu imprezy z pewnością pozytywnie wpływają na wzmocnienie więzi rodzinnych, integrują rodziców z placówką , do której uczęszcza dziecko.  Są doskonałą okazją do aktywnego i pożytecznego spędzenia wolnego czasu i promują wizerunek szkoły.

  Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym w organizację i licznie przybyłym uczestnikom.

   

 • PIERWSZE PRAWO JAZDY
  13.06.2014

  Jak co roku uczniowie naszej szkoły mieli możliwość przygotowania się merytorycznie w celu uzyskania w praktyce karty rowerowej. W miesiącu czerwcu uczniowie klasy IV zdawali egzamin na kartę rowerową wykazując się wiedzą teoretyczną i praktyczną. Celem egzaminów teoretycznych było sprawdzenie wiedzy uczniów dotyczącej znajomości przepisów ruchu drogowego, a w części praktycznej sprawdzenie umiejętności jazdy na rowerze. Zadaniem uczniów było poprawne przejechanie toru przeszkód z zachowaniem przepisów ruchu drogowego. Na trasę przejazdu składał się slalom z sygnalizowaniem wykonywanych manewrów, zatrzymanie przed przejściem dla pieszych, zatrzymanie przed znakiem STOP, omijanie oraz ,,ósemka’’. Organizatorem egzaminu była Pani Krystyna Ludwiczak. Wszystkim gratulujemy i życzymy szerokiej drogi!!!!

 • KONKURS PLASTYCZNY ,,JAK LEŚNICY DBAJĄ O LAS’’
  12.06.2014

  Uczennica klasy V Daria Kopczyńska zajęła I miejsce w konkursie plastycznym pt. ,,Jak leśnicy dbają o las’’. Organizatorem konkursu były Lasy Państwowe Nadleśnictwa Czarnobór.

          Gratuluję i życzę dalszych sukcesów: Krystyna Ludwiczak

 • ,,MALI PODRÓŻNICY'' TO MY!!!
  11.06.2014

  ,,Prawdziwi podróżnicy – to ci, którzy podróżują”, więc uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki Turowie wybrali się w podróż, choć krótką, lecz bogatą w atrakcje. 58 osobowa grupa uczniów z klas I-III, wraz z opiekunami: Kamilą Jakubowską, Beatą Kaszuba, i Teresą Salamon 11 czerwca, przy pięknej pogodzie i świetnych humorach udała się na wycieczkę. Najpierw odwiedzili Schronisko Dla Zwierząt w Szczecinku. Wycieczka poprzedzona była zbiórką produktów potrzebnych zwierzętom tj.: sucha karma, oraz zabawki dla psów i kotów, miski, koce. Dzieci poznały pracę schroniska od wewnątrz, zasady tam panujące jak i wytyczne dotyczące oddania zwierzęcia pod opiekę schroniska jak i jego adopcji. Po schronisku oprowadzała uczniów przemiła pani, która pokazywała w jakich warunkach żyją zwierzęta. Opowiedziała również wiele ciekawych historii na temat przebywających tam zwierząt. Dzieci z zainteresowaniem oglądały wszystkie zwierzęta zadając wiele ciekawych pytań. Akcja ta doszła do skutku dzięki wrażliwości dzieci i ich rodziców, dlatego wszystkim serdecznie DZIĘKUJEMY!!! Następnym punktem naszej wycieczki była wizyta w Nadleśnictwie Czarnobór. Celem były spotkanie z pracownikami nadleśnictwa i zwiedzanie Dziupli Ekologicznej. Dzieci wysłuchały interesujących wiadomości o zwierzętach, roślinach, owadach. Obejrzały ciekawe eksponaty. Odbyły również spacer ścieżką ekologiczną. Wysłuchały ciekawostek o rosnących tam drzewach i roślinach. Każdy uczeń w nagrodę za wzorowe zachowanie otrzymał od pracowników nadleśnictwa przepiękną książkę o tematyce przyrodniczej. Na zakończenie wycieczki dzieci upiekły kiełbaski przy ognisku. Zmęczone ale bogatsze w wiadomości wróciły do szkoły.

   

    Teresa Salamon

 • WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI I Z PRZYRODY ,,PANDA”
  10.06.2014

  Kolejny sukces naszych uczniów. W konkursach ogólnopolskich  zorganizowanych przez Centrum Edukacji Szkolnej z matematyki  i  z przyrody uczniowie klas 4- 6 uzyskali bardzo dobre wyniki.  Z testów konkursowych z obu przedmiotów można było zdobyć maksymalnie  po 60 punktów.

   Z  matematyki  najlepsze wyniki w naszej szkole uzyskali następujący uczniowie: Wróbel K. z kl. V – 13 miejsce (48 pkt) Robak  P.  z kl. V -16 miejsce (45 pkt), Kołodziejczak M. z kl. 4 - 16 miejsce (45 pkt), Lange N. z  kl. 4 - 17 miejsce (44 pkt), Szabałowski W. z  kl. 6 - 21 miejsce (40 pkt), Najlepsze wyniki z przyrody uzyskali:Kołodziejczak M. kl. 4 - 19  miejsce  (42 pkt), Wilińska P.kl. 4 - 20  miejsce  (41 pkt), Tiede N. kl. 4 - 21  miejsce  (40 pkt), Robak P. kl. 5- 22  miejsce  (39 pkt)

  Należy nadmienić, iż w Polsce uczniowie z kl. 4-6 z matematyki uzyskiwali minimalną liczbę punktów wahającą się od 4 do 6, natomiast średnia liczba punktów: od 34 do 35. W naszej szkole najmniejsza liczba punktów wyniosła: 22 pkt, a średnia w/w klas: 37 pkt.

  Z przyrody wystąpiła podobna sytuacja:

   

  W Polsce

  W SP  Turowo

  - najmniejsza liczba punktów w klasach 4 – 6  wahała się od 8 do 12,

   

  - najmniejsza liczba punktów w klasach 4 – 6 wahała się od 18 do 24,

   

  -  średnia  punktów  klas  4 – 6 : od 33 do 36

   

  -  średnia  punktów  klas  4 – 6 : od 31 do 39

   

   

  Gratuluję wszystkim uczestnikom bardzo dobrych wyników  w obu konkursach i życzę dalszych sukcesów !!!

                                                          Szkolny koordynator konkursu z matematyki i z przyrody:  Jadwiga Sikora

 • WYNIKI POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. ,, AKTYWNOŚĆ, ZDROWIE, RADOŚĆ ”
  09.06.2014

  WYNIKI POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO pt ,, AKTYWNOŚC, ZDROWIE, RADOŚĆ ” zorganizowanego przez

  Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Szczecinku z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu

  I MIEJSCE – SOBOLCZYK  MARTYNA - uczennica kl.4

  wyróżnienie -  SOBOLCZYK  JULIA       - uczennica kl.4               

          koordynator szkolny: Jadwiga Sikora

 • DZIEŃ MATKI I DZIEŃ OJCA
  03.06.2014

  30.05.2014r. odbyła się w sali wiejskiej uroczystość z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca, a przygotowaliśmy ją razem z Paniami ze Stowarzyszenia "Turowianki". Uczniowie naszej szkoły  pod kierunkiem p. Marioli Stefaniak zadbali o dekorację sali. Program artystyczny został przygotowany przez p. Annę Manikowską we współpracy z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej p. Kamilę Jakubowską, p. Teresę Salamon i p. Beatę Kaszubę. Uczniowie klas I-IV słowem, muzyką i tańcem wyrazili miłość do swoich rodziców. Program artystyczny przygotowali również gimnazjaliści, zespół "Turowianki" oraz pensjonariusze Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej. Występy  wywołały gorące brawa i aplauz widowni. Główne organizatorki  tej wspaniałej uroczystości - panie ze Stowarzyszenia "Turowianki" ugościły  licznie przybyłych gości  pysznymi wypiekami. Za to składamy im serdeczne podziękowania. W gronie gości zaproszonych byli: Wójt Gminy Szczecinek- Pan Janusz Babiński, dyrektor ZEAS Gminy Szczecinek- Pani Hanna Molendowska, dyrektorzy  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz radni z Turowa.  
  Wójt Gminy Szczecinek Pan Janusz Babiński  złożył przybyłym  serdeczne życzenia i obdarował wszystkie Mamy słodkościami. Impreza była  bardzo udana- nasze Mamy nie spodziewały się takiego bogatego w wydarzenia spotkania ze swoimi pociechami.
                                                                   Kamila Jakubowska

 • WYNIKI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU ,,KANGUR MATEMATYCZNY''
  02.06.2014

  Z dużą przyjemnością informuję, iż uczniowie naszej szkoły Maciej Kołodziejczak z klasy IV oraz Kacper Wróbel z klasy V otrzymali wyróżnienia w prestiżowym konkursie ,,Kangur  Matematyczny" uzyskując bardzo dobre wyniki w rejonie koszalińskim (Maciej - 91,25 pkt na 120 możliwych, Kacper – 95 pkt na 150 możliwych)Uczniom tym wręczone zostaną dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Koszalińskie Stowarzyszenie Przyjaciół ,,Kangura" przy Centrum Edukacji Nauczycieli. Wszyscy pozostali uczestnicy w/w konkursu z naszej szkoły otrzymają dyplomy uczestnictwa i breloczki. Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów w pokonywaniu trudności podczas rozwiązywania łamigłówek matematycznych w następnych latach.

                                                                Koordynator konkursu: Jadwiga Sikora  

 • WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU O BEZPIECZEŃSTWIE I ZDROWIU „ BEZPIECZNA SZKOŁA „
  23.05.2014

  Z ogromną radością informuję , że uczniowie naszej szkoły Maciej Kołodziejczak i Narina Tiede z klasy IV osiągnęli bardzo dobre wyniki w ogólnopolskim konkursie zajmując 11 miejsce i otrzymując wyróżnienie. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów .

     Koordynator konkursu Aneta Robak

 • XIV POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
  22.05.2014

  W piątek 16.05. 2014r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczecinku odbył się XIV Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III szkół podstawowych. Celem konkursu było wykazanie się umiejętnością dokonywania obliczeń matematycznych oraz zastosowaniem wiedzy w sytuacjach nietypowych, zaczerpniętych z życia codziennego. W konkursie uczestniczyli uczniowie klas III szkół podstawowych powiatu szczecineckiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie Jakub Kumorek oraz Oliwia Bryszewska. Uczeń Jakub Kumorek zajął II miejsce wykazując się szerokimi umiejętnościami w rozwiązywaniu wcale niełatwych zadań. Uczennica Oliwia Bryszewska otrzymała wyróżnienie i zajęła X miejsce. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą matematyczną. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce !

                                                                                                                             Opiekun

                                                                                                                         Kamila Jakubowska

 • MŁODZIEŻ Z TUROWA GOŚCIŁA W NIEMCZECH
  21.05.2014

  W dniach 14 – 18 maja przebywała z wizytą w zaprzyjaźnionej szkole w Westergellersen grupa młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Turowie. To kolejny przykład bliskiej współpracy między tymi placówkami, nawiązanej w 2006 roku w ramach współpracy między Gminą Szczecinek i zbiorcza Gminą Westerellersen.Do Niemiec udała się licząca 20 osób grupa uczniów, którym towarzyszyli rodzice i nauczyciele. Trzeba przyznać, że współpraca z sąsiadami zza Odry układa się bardzo dobrze. Przez lata nawiązało się wiele sympatycznych znajomości, młodzież chętnie spędza ze sobą czas podczas wzajemnych odwiedzin, po powrocie kontynuując zażyłość głównie za pomocą Internetu. Czas spędzony z niemieckimi kolegami i koleżankami, upłynął naszej młodzieży na wspólnej nauce i zabawie. Część z nich przeprowadzono w szkole, gdzie między innymi śpiewano polskie i niemieckie piosenki ludowe czy wyrabiano gliniane poidełka dla ptaków.Nie zabrakło wyjazdu na basen czy zwiedzania siedemdziesięciotysięcznego Luneburga. Ciekawostką był pobyt w parku w Egestorf, gdzie nasi uczniowie chodzili na bosaka po deskach, trawie, glinie czy tworzywie udającym szkło, sprawdzając towarzyszące temu odczucia. W ostatni dzień pobytu był czas na wspólny grill, w którym ze strony niemieckiej uczestniczyły całe rodziny. Trzeba zaznaczyć, że rodzice dzieci z Gellersen bardzo pozytywnie  podchodzą do współpracy ze szkołą w Turowie i chętnie przyjeżdżają do Polski. Chętnie, co niekiedy mówią, przyjechaliby tu po prostu na odpoczynek, bez swoich pociech… Teraz pozostaje czekać na kolejne spotkanie. Tym razem, w październiku, przyjadą do Turowa dzieci z Westergellersen.        

                                                       Do zobaczenia jesienią!                                                                              

 • ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
  06.05.2014

  Jak co roku, 3 maja obchodzimy  Święto Konstytucji 3 Maja. Jest to święto państwowe, dzień wolny od pracy i szkoły. W naszej szkole został przygotowany specjalny apel, przypominający uczniom o wydarzeniach związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. W apelu nawiązano do poszanowania naszych symboli narodowych: flagi, godła i hymnu. Część artystyczną przedstawiła klasa szósta. Krótka informacja o powstaniu Konstytucji 3 Maja wzbogaciła naszą wiedzę historyczną o tym patriotycznym wydarzeniu. 

 • SPOTKANIE Z LITERATURĄ
  05.05.2014

  Uczennica klasy IV Narina Tiede wzięła udział w VII edycji Siódemkowych Spotkań z Literaturą organizowaną przez SP nr. 7 pt. „Moja Baśń”. Uczniowie klas IV pisali własne baśnie oraz musieli zadbać o ciekawą formę graficzną stworzonych przez siebie książeczek. Zgłoszono ponad 100 baśni... i nasza Narina otrzymała wyróżnienie oraz piękną baśń z podziękowaniem

 • SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ SP TUROWO Z BIBLIOTEKĄ PUBLICZNO- SZKOLNĄ W TUROWIE W RAMACH AKCJI EKOLOGICZNEJ ,,Listy dla Ziemi”
  16.04.2014

  Dnia 7.04.14r. odbył się apel, na którym zapoznano uczniów jak będzie przebiegała  w/w akcja w naszej szkole. W przeddzień, informacje na ten temat zamieszczono również na stronie internetowej szkoły. W dniach 7- 14.04.14r. przeprowadzono lekcje tematyczne dot. niskiej emisji i segregacji śmieci, zbiórkę surowców wtórnych, wyświetlono też filmiki dostosowane do wieku dzieci oraz sporządzono gazetki ścienne. We wtorek, 8.04 dzieci klas 0 – III oraz młodzież klas IV –VI mieli okazję  spotkać się z pracownikami z Nadleśnictwa Czarnobór. Leśnicy zapoznali uczniów ze specyfiką swojej pracy, zaprezentowali sprzęt i narzędzia niezbędne im do wykonywania zadań służbowych  w terenie oraz w biurze. Podczas pogadanki połączonej z prezentacją multimedialną zaznaczyli, jak ważne znaczenie  w życiu każdego człowieka mają lasy. Wskazali również na niekorzystne działania ludzi  w środowisku naturalnym poprzez tworzenie przez nich ,,dzikich wysypisk śmieci”. W trakcie spotkania uczniowie chętnie odpowiadali na pytania zadawane przez Panią Podleśniczy Ilonę Mielewczyk. Najbardziej aktywne dzieci i młodzież została nagrodzona książkami o tematyce leśnej.  11.04.2014r. młodzież z klas 4-5 wzięła udział w XXV rajdzie ekologicznym  pn. „ Lasy Polski i ich mieszkańcy – fauna i flora”,  organizowanym przez Komendę Hufca ZHP w Szczecinku. Uczestnicy podzieleni na patrole maszerowali wzdłuż ścieżki edukacyjnej ,,Las Klasztorny”. Na trasie liczącej 3 km, młodzież musiała wykazać się znajomością polskich parków narodowych, zwierząt chronionych, rezerwatów przyrody w Powiecie Szczecineckim, ułożyć hasło o tematyce ekologicznej, pokazać, że nie są jej obce zasady segregacji śmieci. Po przybyciu na metę rajdu - ,,Mysią Wyspę”, uczniowie  w oczekiwaniu na podanie wyników współzawodnictwa zjedli ciepły posiłek. W rywalizacji na trasie  dwa patrole reprezentujący Szkołę Podstawową w Turowie zajęły II i III  miejsce. 14.04.2014r. odbyło się pisanie ,,Listów dla  Ziemi” skierowanych do dorosłych oraz malowanie plakatów. W tym dniu wszyscy uczniowie zadbali, aby w ich strojach nie zabrakło koloru zielonego. Pisząc listy i wykonując prace plastyczne wykorzystali informacje, które przekazano im podczas lekcji tematycznych oraz wyświetlania filmów edukacyjnych n/t zagrożeń dla Ziemi  i sposobów przeciwdziałania im. W klasach młodszych uczniowie, przy pomocy wychowawców  przekazali swoje przemyślenia również w postaci rysunków. 15.04.2014r. nastąpiło podsumowanie wszystkich działań jakie podjęła nasza szkoła w ramach Programu Fundacji ARKI pt. ,,Listy dla Ziemi”,  połączonego z  obchodami  ,,Dnia Ziemi”. Oceniono i wybrano najładniejsze listy oraz plakaty, wyłoniono najbardziej aktywną  klasę w akcji zbiórki surowców wtórnych. Najpiękniejszy  ,,List dla Ziemi” odczytano na apelu szkolnym. Całość zakończyła się inscenizacją pt. ,,Zostawcie nam czysty kawałek świata”.  Wszystkie prace dzieci zostały wywieszone w bibliotece i  na korytarzu szkolnym.

                                                                                                                                                         Jadwiga Sikora

 • PORANEK WIELKANOCNY
  14.04.2014

  Wielkanoc chyba wszystkim z nas kojarzy się z miłą, serdeczną atmosferą. Rankiem 14 kwietnia w naszej szkole odbył się świąteczny apel dotyczący bezpieczeństwa podczas zbliżających się ferii oraz pokaz pięknie udekorowanego stołu. Następnie dla wszystkich uczniów i pracowników  wystąpiły dzieci z kółka teatralnego prezentując przygotowany program artystyczny pt.: „Poranek wielkanocny”. Uczniowie recytowali wiersze, a młodsi koledzy z klas I-III śpiewali wielkanocne piosenki. Poprzez prezentację świątecznych symboli i obyczajów dzieci przybliżyły wszystkim zebranym znaczenie Wielkiej Nocy. Spotkanie miało również na celu przypomnienie i utrwalenie polskiej tradycji i obyczajowości związanej ze Świętami Wielkanocnymi, uświadomieniu najmłodszym celu tradycji, która nadaje specyficzny koloryt każdej rodzinie i wspólnocie naszej Małej Ojczyzny. 

                                                                                                                                                                Opiekun SU: Mariola Stefaniak

   

 • AKCJA EKOLOGICZNA ,,LIST DLA ZIEMI''
  08.04.2014

  Dnia 7.04.14r. odbył się apel, na którym zapoznano uczniów jak będzie przebiegała  w/w akcja w naszej szkole. W przeddzień informacje na ten temat zamieszczono również na stronie internetowej szkoły. We wtorek, 8 kwietnia dzieci klas 0 – III oraz młodzież klas IV –VI mieli okazję spotkać się z pracownikami z Nadleśnictwa Czarnobór. Leśnicy zapoznali dzieci  ze specyfiką swojej pracy. Zaprezentowali  również sprzęt i narzędzia niezbędne im podczas pracy w terenie oraz w biurze. Podczas pogadanki połączonej z prezentacją zdjęć zaznaczyli, jak ważne znaczenie  w życiu każdego człowieka mają lasy. Wskazali również na niekorzystne działania ludzi w środowisku naturalnym. W trakcie spotkania uczniowie chętnie odpowiadali na pytania zadawane przez Panią Podleśniczy Ilonę Mielewczyk. Najbardziej aktywne dzieci i młodzież została nagrodzona książkami o tematyce leśnej. Była to bardzo ciekawa forma zainteresowania uczniów problematyką naturalnego środowiska, swoista lekcja przyrody. Dziękujemy Nadleśnictwu Czarnobór za wspieranie działań proekologicznych w naszej szkole

                                                                                                            Jadwiga Sikora

 • WYNIKI KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ
  08.04.2014

  W dniu 02.04.2014r odbył się w naszej szkole konkurs na najładniejszą kartkę wielkanocną. Organizatorem konkursu była p. Katarzyna Stępień. W konkursie udział wzięli  uczniowie z klas 0-VI. Celem konkursu było rozwijanie zdolności plastycznych, rozwijanie wyobraźni i zmysłu estetycznego a także umiejętność zastosowania różnorodnych materiałów plastycznych.

  W konkursie wyróżnienia otrzymali :

  uczniowie z klas 0-III :

  Zosia Michalak

  Michał Grzystek

  Roksana Proas

  Jakub Bugaj

  uczniowie z klas IV-VI:

  Joanna Jurak- Okoń

  Amelia Rusak

  Narina Tiede

  Kacper Waszczuk

  Wykonane prace zostały wywieszone na holu szkolnym. Uczniowie, których prace zostały wyróżnione otrzymali skromny upominek  oraz ocenę celującą z plastyki lub techniki.

                                                                                                                       Zwycięzcom gratulujemy.

 • ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI Z ARKĄ
  04.04.2014

  Szkoła Podstawowa w Turowie we współpracy z biblioteką szkolną, Nadleśnictwem Czarnobór oraz ZHP Szczecinek przystąpiła do Programu pt. ,,Listy dla Ziemi” zorganizowanego przez Fundację Ekologiczną ARKA, zgłoszonego przez Gminę Wiejską Szczecinek. W tym roku  tematem programu jest palenie śmieci w piecach domowych oraz problematyka niskiej emisjiDziałania podjęte w naszej szkole w ramach w/w programu zbiegną się  z obchodami ,,Międzynarodowego Dnia Ziemi”.

  Program obchodów:

  07.04.2014r.

  1. Ogłoszenie  akcji zbiórki:

  a) - makulatury,

                  - baterii,

                   - plastikowych zakrętek i butele

                  - tonerów (biblioteka),

       b) karmy i koców dla zwierząt ze schroniska,
   

  2. Ogłoszenie konkursu na ,,Najpiękniejszy list dla Ziemi” oraz plakat propagujący

      działania mające wpływ na zachowanie  ,,czystego powietrza ”.

  08.04.2014r.

  1. Spotkanie z pracownikami nadleśnictwa Czarnobór – pogadanka na temat  pracy

      leśnika oraz znaczenia lasów w  przyrodzie. Przewidziane są  również konkursy dla

      dzieci i młodzieży.

  11.04.2014r.

  1. Udział w  XXV RAJDZIE  EKOLOGICZNYM  pn. „Lasy Polski i ich mieszkańcy – fauna

      i flora” organizowany przez Komendę Hufca ZHP w Szczecinku.

  07.04  - 11.04.2014r.

  1. Tematyczne  lekcje dotyczące segregacji śmieci oraz niskiej emisji zostaną przeprowadzone

      na zajęciach godzin wychowawczych i lekcjach przyrody.

  2. Zbiórka surowców wtórnych.

  14.04.2014r.

  1. Pisanie listów do dorosłych ,,dla  Ziemi”  w klasach 4- 6 na zajęciach języka  polskiego.

      W klasach  młodszych rysowanie lub pisanie listów  wspólnie z wychowawcami.

  2. Wykonanie plakatów na zajęciach plastyki.

  15.04.2014r.

  1.  Ocena i wybór przez Komisję najładniejszych ,,listów i plakatów dla Ziemi”.

   2. Wywieszenie konkursowych prac w bibliotece i  na korytarzu szkolnym.

  16.04.2014r.

  1.  Podsumowanie  Programu pt. ,,Listy dla Ziemi”  połączonego z  obchodami  ,,Dnia Ziemi”:

  a)wyłonienie najbardziej aktywnej klasy w akcji zbiórki surowców wtórnych przez Bibliotekarkę szkolną,

  b)wręczenie dyplomów i nagród uczniom za najpiękniejsze  ,,Listy dla Ziemi” oraz plakaty,

  c)odczytanie na apelu szkolnym najpiękniejszego listu oraz  udostępnienie nagrodzonych prac uczniów na gazetkach.

  2. Inscenizacja w wykonaniu uczniów klas 4 -6  pt. ,,Zostawcie nam czysty kawałek świata”

          ( Uwaga:  wyjazd dzieci klas 0 – III do schroniska dla zwierząt w Szczecinku oraz na ścieżkę

         edukacyjną do  Czarnoboru został  przełożony na późniejszy termin.)

                                                                                        Opracowała: Jadwiga Sikora