Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Turowie

 

Nawigacja

 • DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY
  27.05.2015

             

   Jesteśmy „Przedszkolem bez próchnicy”!

  Z dumą informujemy, iż nasze przedszkole uczestniczy w realizacji projektu „Dzieciństwo bez próchnicy” – największego ogólnopolskiego programu profilaktyki i edukacji stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych, ich rodziców oraz nauczycieli i wychowawców.

  W ramach projektu dzieci uczęszczające do naszego przedszkola wzięły udział w ciekawych zajęciach edukacyjnych z zakresu profilaktyki stomatologicznej, zaś ich rodzice otrzymali przystępne i nowoczesne materiały informacyjne, z których dowiedzą się jak powinni dbać o zdrowie zębów i kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe swoich dzieci.

  W ramach projektu nasze przedszkole otrzymało również pakiety edukacyjne i pomoce dydaktyczne z zakresu profilaktyki stomatologicznej.

  Aby zostać „Przedszkolem bez próchnicy”, zapraszamy na stroną internetową www.zebymalegodziecka.pl

  Realizacja projektu jest współfinansowania przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, współfinansowanie krajowe dla projektu zapewnia Minister Zdrowia.

  Celem głównym Projektu jest obniżenie częstotliwości  występowania  próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat.

  Cele bezpośrednie Projektu to:

  1.       poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat

  2.       wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej w grupach docelowych.

  By osiągnąć zamierzone cele zostaną podjęte odpowiednie zadania:

  Dla celu 1 i 2 będą to działania promocyjne tj.: strona internetowa z forum, na którym eksperci udzielać będą odpowiedzi na nurtujące pytania, plakaty informacyjne, emisje spotów telewizyjnych, konferencje.

  Ponadto dla celu 1 podjęte zostaną bezpośrednie działania edukacyjne i profilaktyczne realizowane na rzecz grup docelowych związanych z dziećmi w wieku 3-5 lat (szkolenia dla nauczycieli, dzieci i rodziców realizowane przez edukatorów, wyposażenie dzieci w szczoteczki i pasty do zębów, rozprowadzenie filmu edukacyjnego) oraz pośrednie działania edukacyjne i profilaktyczne (wsparcie rodziców/opiekunów dzieci za pośrednictwem materiałów edukacyjnych i promocyjnych, rozpowszechnienie ulotek, maskotek, pakietów edukacyjnych, objęcie dzieci działaniami przez przeszkolonych nauczycieli i wyposażenie w szczoteczki i pasty), realizowane na rzecz grup docelowych związanych z dziećmi w wieku 3-5 lat

  Natomiast dla celu 2 realizowane będą pośrednie działania edukacyjne (szkolenia dla pielęgniarek, położnych i lekarzy pediatrów) realizowane dla grup docelowych związanych z dziećmi w wieku 0-2 lat. 

  Korzyści  z realizacji  projektu

   - objęcie trwałymi działaniami edukacyjnymi dzieci przedszkolnych w wieku 3-5 lat na terenie całego kraju poprzez instytucje wychowania przedszkolnego oraz działania pośrednie prowadzone przez rodziców/opiekunów, lekarzy, i pielęgniarki. Bezpośrednie działania edukacyjne obejmą grupę ponad 1700 przedszkoli, a do dodatkowych 5000 placówek zostaną skierowane działania pośrednie. Docelowo liczba dzieci objętych różnymi formami edukacyjnymi wyniesie co najmniej 300 000.

  - prowadzona działalność edukacyjna dzięki podniesieniu świadomości zdrowotnej beneficjentów (małych dzieci, rodziców, opiekunów, wychowawców/nauczycieli przedszkolnych, personelu medycznego) wpłynie napoprawę zachowań prozdrowotnych w odniesieniu do przestrzegania prawidłowej higieny jamy ustnej wraz z uwzględnieniem preparatów fluorkowych (past do zębów z zawartością fluoru również przez młodsze dzieci), wykształcenie właściwych nawyków żywieniowych (rodzaj diety) uwzględniających skład i sposób żywienia (pory dnia, częstość i konsystencja posiłków), przeciwdziałanie szkodliwym nawykom mającym wpływ na stan zdrowia jamy ustnej i okolicznych tkanek przez zwrócenie uwagi rodziców i opiekunów na problemy związane z profilaktyką stomatologiczną. Ponadto w środowisku rodzinnym oraz instytucji nauczania i wychowania będzie  promowała  równoległe współdziałanie ze stomatologiem i pediatrą w zakresie przeciwdziałania chorobom jamy ustnej, w szczególności próchnicy.

  - docelowo, jako efekt projektu spodziewana jest poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat weryfikowana w oparciu o wskaźnik PUW-Z na podstawie badań klinicznych wybranej grupy dzieci. Celem bezpośrednim jest wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej w grupach docelowych. W ramach projektu zaplanowano objęcie działaniami edukacyjnymi i profilaktycznymi poprzez przeszkolony personel wychowania przedszkolnego i edukatorów 300000 dzieci w wieku 3-5 lat oraz wzrost o 30% odsetka rodziców/opiekunów dzieci w wieku 0-2 lat objętych działaniami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

  Zapraszamy do zapoznania się z patronami honorowymi projektu Dzieciństwo bez próchnicy

                          

  Zapraszamy do zapoznania się z patronami medialnymi projektu Dzieciństwo bez próchnicy!

   

                     

 • 16.05.2015

  Dnia 14.05.2015 r. na stadionie OSiR w Szczecinku odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szczecineckiego w drużynowym czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt.

  Po zaciętej walce o jak najlepsze wyniki w każdej konkurencji, przestrzegając zasad sportowego współzawodnictwa, w rywalizacji wielobojowej nasza reprezentacja szkoły dziewcząt zajęła III miejsce w powiecie szczecineckim.

  Naszą szkołę reprezentowały:

  1. Kopczyńska Daria

  2. Wit Anna

  3.Kowalska Kinga

  4.Sobolczyk Martyna

  5. Sobolczyk Julia

  6.Tomaszewska Eliza

  Serdecznie dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły, gratulujemy  dziewczętom wyniku i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

                                                                                                                                                                                     Leszek Turkowski

 • INDYWIDUALNY TRÓJBÓJ LEKKOATLETYCZNY
  13.05.2015

  Dnia 12.05.2015 r. w Szkole Podstawowej w Żółtnicy odbyły się Mistrzostwa Gminy w trójboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców  rocznik 2003 i młodsi.

  Naszą szkołę reprezentowali:

  DZIEWCZĘTA:                                                                                          

  1 SOBOLCZYK MARTYNA.                                                                  

  2. SOBOLCZYK JULIA                                                                            

  3.TOMASZEWSKA ELIZA                                                                     

   4. TIEDE NARINA  

  CHŁOPCY:

  1. WIŚNIEWSKI STEFAN

  2. KOWALSKI MICHAŁ

  3. GÓŹDŻ DOMINIK

  4. LANGE NORBERT

  Po zaciętej sportowej walce o jak najlepsze wyniki w każdej konkurencji, przestrzegając zasad sportowego współzawodnictwa w rywalizacji wielobojowej nasi reprezentanci zajęli:

  wśród dziewcząt; II miejsce – Sobolczyk Julia, III miejsce – Sobolczyk Martyna, IV miejsce - Tiede Narina

  wśród chłopców; V miejsce - Kowalski Michał, VI miejsce - Wiśniewski Stefan.

  W zawodach powiatowych w Szczecinku nasza szkołę będą reprezentowały dziewczęta.

   Serdecznie dziękujemy za sportową walkę i godne reprezentowanie naszej szkoły, gratulujemy wyniku i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

                                                                                                                                                                Leszek Turkowski

 • ,,LIST DO ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II''
  12.05.2015

  W miesiącu kwietniu obchodziliśmy już X rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. By uczcić pamięć tego Wielkiego Polaka w szkole odbyły się dwa konkursy :

  -dla uczniów kl. I-III „List do świętego Jana Pawła II”, którego laureatami zostali:

  I miejsce : Jakub Peciak kl. III

  II miejsce: Zuzia Wasilczyszyn , Wiktoria Tomaszewska kl. III

  III miejsce: Oliwia Mastyło kl. III

  Wyróżnienia:

  Eryk Tomaszewski, Amelia Powęzka, Anna Marusiak, Wiktoria Ochocińska i Sebastian Bugaj z klasy III

  Julia Koch i Aleksandra Bakuła z klasy I.

  -dla uczniów kl. IV- VI konkurs wiedzy o świętym Janie Pawle II, którego laureatami zostali:

  I miejsce: Jakub Wasilczyszyn kl. VI

  II miejsce: Narina Tiede kl. V

  III miejsce: Patrycja Wilińska kl. V

  Wszystkim laureatom gratuluję i zapraszam do udziału w kolejnych konkursach .

                                                                                                           Organizator konkursów mgr Aneta Robak.

 • ,,LISTY DLA ZIEMI – 2015r.”

  W tym roku szkolnym w ramach obchodów ,,Międzynarodowego Dnia Ziemi” oraz programu pt. ,,Listy dla Ziemi” w naszej szkole odbyło się wiele działań mających na celu wytworzenie u dzieci i młodzieży oraz ich rodzin nawyków proekologicznych. Na  godzinach wychowawczych wyświetlono filmiki na temat segregacji śmieci dostosowane do wieku uczniów. Na korytarzu szkolnym wywieszono informacje na temat różnych akcji prowadzonych w ramach programu ARKI, sporządzono również gazetki szkoleniowe na temat sposobów ograniczenia ilości opakowań wielokrotnego użytku oraz elektrośmieci  w Polsce. Na zajęciach techniki uczniowie klas starszych wykonali różne przedmioty  z surowców wtórnych oraz układali krzyżówki z hasłami o tematyce ekologicznej. Na plastyce malowali plakaty propagujące segregację śmieci, natomiast  na lekcjach języka polskiego napisali listy do dorosłych, w których namawiali swoje rodziny do ekokonsumpcjonizmu. Informowali w nich jednocześnie o korzyściach ograniczania ilości śmieci  dla środowiska i dla nich samych. Najładniejsze listy wywieszono na gazetce na korytarzu szkolnym. W klasach młodszych uczniowie, przy pomocy wychowawców przekazali swoje przemyślenia również w postaci rysunków.

  W ramach w/w akcji ekologicznej dzieci z oddziału przedszkolnego oraz z klasy III wzięły udział w konkursie plastycznym pt.,,Bajkowy las" oraz ,,Drzewa naszych lasów", natomiast z klas starszych w konkursie multimedialnym pt. ,,Przyjaciel lasu". Wymienione konkursy przebiegły pod honorowym patronatem Prezydenta RP z okazji ,,Dni Przyjaciół Lasu”.

  Kilka działań w ramach w/w akcji związanych było z udziałem podmiotów zewnętrznych. Jednym z przedsięwzięć było spotkanie uczniów z klas 0- III z Panią Podleśniczy z Nadleśnictwa Czarnobór - Iloną Mielewczyk oraz z przedstawicielką  Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu w Szczecinku. W trakcie wyświetlania filmików oraz prezentacji multimedialnych dzieci miały okazję poznać zwierzęta żyjące w polskich lasach, ich zwyczaje, gatunki chronione oraz sposoby rozpoznawania różnych zwierząt po ich tropach. Dowiedziały się również jaka jest różnica między pracą leśnika i myśliwego. Podsumowaniem była pogadanka połączona z zabawami i grami dydaktycznymi oraz tematycznymi konkursami.  Wszystkie dzieci zostały nagrodzone książeczkami do kolorowania, odznakami oraz słodyczami. Zajęcia z klasami starszymi w postaci akcji zbierania śmieci w najbliższej okolicy w połączeniu z ogniskiem i quizem z nagrodami przewidziano na koniec maja.

   Uczniowie z klas IV- VI  uczestniczyli w XXV Rajdzie Ekologicznym pn. „Lasy Polski  i ich mieszkańcy – fauna i flora”. Tegoroczna, jubileuszowa edycja rajdu zgromadziła rekordową liczbę 170 uczestników. Patrole złożone z uczniów z różnych szkół, na trasie  przebiegającej wzdłuż jeziora Trzesiecko miały do rozwiązania zadania w postaci szyfrów, zagadek przyrodniczych i quizów z pytaniami dotyczącymi m. in. ochrony lasów, zwierząt  i roślin. Każdy z patroli zanim wyruszył na trasę przekazał przyniesione plastikowe korki oraz zużyte baterie. Zakończenie rajdu miało miejsce na Mysiej Wyspie, gdzie przy ognisku uczestnicy przedstawili przygotowane wcześniej hasła ekologiczne oraz zjedli ciepły posiłek.

  Dzieci z klas 1-3 wzięły udział w jednodniowym  warsztacie w Ośrodku Edukacyjno- Ekologicznym w Lipiu. Celem projektu była edukacja dzieci w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów oraz aktywne kształtowanie postaw ekologicznych poprzez uczestnictwo w zajęciach terenowych  oraz zajęciach laboratoryjnych  w sali bioróżnorodności.      

  Podsumowaniem  wszystkich zrealizowanych działań  w ramach w/w  programu  w SP Turowo było nagrodzenie wszystkich uczniów w szkole symbolicznymi  słodkościami oraz wyłonienie spośród wielu ,,Listów dla Ziemi” po jednym, najciekawszym liście w dwóch kategoriach: dzieci młodszych i starszych.

  W kategorii klas I- III ,,najpiękniejszy list” napisała Amelia Powęzka, natomiast spośród uczniów klas IV- VI- Basia Bilińska. Wszystkie prace dzieci zostały wywieszone w bibliotece i  na korytarzach szkolnych.

  Dziękujemy serdecznie wszystkim Instytucjom, które pomogły nam w realizacji wielu zamierzeń w ramach Programu Fundacji ARKI pt. ,,Listy dla Ziemi”, połączonego  z  obchodami  ,,Dnia Ziemi” w naszej szkole!

                                                                                                                              Jadwiga Sikora                                        

 • SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE ,,KANGUR MATEMATYCZNY''
  12.05.2015

  Z dużą przyjemnością informuję, iż uczniowie naszej szkoły - Kacper Wróbel z klasy VI oraz Jakub Kumorek z klasy IV otrzymali wyróżnienia w prestiżowym konkursie ,,Kangur  Matematyczny" uzyskując bardzo dobre wyniki w rejonie koszalińskim. Uczniom tym wręczone zostaną dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Koszalińskie Stowarzyszenie Przyjaciół ,,Kangura" przy Centrum Edukacji Nauczycieli. Wszyscy pozostali uczestnicy w/w konkursu z naszej szkoły otrzymali  dyplomy uczestnictwa i breloczki. Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów w pokonywaniu trudności podczas rozwiązywania łamigłówek matematycznych w następnych latach.

                                                                                                          Koordynator konkursu: Jadwiga Sikora  

 • 11.05.2015

  Dnia 07.05.2015 r. na boisku  „Orlik” Szkoły Podstawowej w Turowie odbyły się Mistrzostwa  Gminy Szczecinek w  Mini Piłce Nożnej dziewcząt.  W mistrzostwach brały udział reprezentacje szkół podstawowych z:  Gwdy Wielkiej, Parsęcka, Sporego, Wierzchowa, Turowa, Żółtnicy.

  Naszą szkołę reprezentowały: Wit Anna, Dziwota Katarzyna, Kowalska Kinga, Rak Natalia, Sobolczyk Julia,  Sobolczyk Martyna, Tomaszewska Eliza, Zalejasz Wiktoria, Zelmanowska Alicja, Szkodzińska Patrycja.

  Po zaciętej walce,  przestrzegając zasad sportowego współzawodnictwa, reprezentantki naszej szkoły zajęły II miejsce. Najlepszą zawodniczką  rozgrywek została Patrycja Szkodzińska

  Serdecznie dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły, życząc dalszych sukcesów sportowych.

                                                                                                                                                                           Leszek Turkowski

 • 11.05.2015

  Dnia 06.05.2015 r. na boisku Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinku odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szczecinek w  Mini Piłce Nożnej chłopców.

  W mistrzostwach brały udział reprezentacje szkół podstawowych z terenu powiatu szczecineckiego wyłonione w eliminacjach gminnych.

  Naszą szkołę reprezentowali:. Stępień Michał, Sokolowski Allan, Wróbel Kacper, Stawowczyk Szymon, Wyszomirski Mikołaj, Lech Rafał, Mastyła Kamil, Kowalski Michał, Wiśniewski Stefan, Góźdź Dominik, Smółka Łukasz, Bugaj Sebastian.

  Po bardzo zaciętej walce,  przestrzegając zasad sportowego współzawodnictwa, uczniowie naszej szkoły zajęli II miejsce w powiecie szczecineckim.

  Serdecznie dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły, życząc dalszych sukcesów sportowych.      

                                                                                                                                                                                 Leszek Turkowski

 • 11.05.2015

  Dnia 04.05.2015 r. w Szkole Podstawowej w Turowie odbyły się Mistrzostwa  Gminy Szczecinek w  Mini Piłce Nożnej chłopców.

  W mistrzostwach brały udział reprezentacje szkół podstawowych z:  Gwdy Wielkiej, Parsęcka, Sporego, Turowa, Wierzchowa, Żółtnicy.

  Naszą szkołę reprezentowali:. Stępień Michał, Wróbel Kacper, Stawowczyk Szymon, Wyszomirski Mikołaj, Lech Rafał, Mastyła Kamil, Kowalski Michał, Wiśniewski Stefan, Góźdź Dominik, Smółka Łukasz.

  Najlepiej grającym bramkarzem podczas  Mistrzostw Gminy Szczecinek w Mini Piłce Nożnej został Stawowczyk Szymon.

  Po zaciętej walce,  przestrzegając zasad sportowego współzawodnictwa, uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce awansując tym samym do rozgrywek powiatowych.

  Serdecznie dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły, życząc dalszych sukcesów sportowych.      

       Leszek Turkowski

 • 11.05.2015

   W dniu 26.04.2015 r. w Międzynarodowym Biegu Ulicznym im. Wilanda Osińskiego w Szczecinku, na różnych dystansach brali udział uczniowie naszej szkoły, godnie reprezentując barwy naszej szkoły.

   Najwyżej został sklasyfikowany Dominik Góźdź zdobywając IV miejsce w swojej kategorii wiekowej.

  Serdecznie gratulujemy Dominikowi sukcesu sportowego i niezłomnej woli walki,  życząc dalszych sukcesów sportowych.

  Wszystkim uczniom naszej szkoły biorącym udział w zawodach składamy serdeczne podziękowanie za godne sportowe reprezentowanie naszej szkoły w tak dużych masowych zawodach.

                                                                                                                                                                               Leszek Turkowski 

 • 11.05.2015

  Dnia 14.04.2015 r. w  sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej odbyły się Mistrzostwa  Gminy Szczecinek w Halowej  Mini Piłce Nożnej chłopców.

  W mistrzostwach brały udział reprezentacje szkół podstawowych z: Gwdy Wielkiej, Parsęcka, Sporego, Turowa, Wierzchowa, Żółtnicy.

  Naszą szkołę reprezentowali:. Stępień Michał, Sokołowski Alan, Stawowczyk Szymon, Wyszomirski Mikołaj, Lech Rafał,  Mastyła Kamil, Kowalski Michał, Wiśniewski Stefan, Góźdź Dominik, Smółka Michał.

  Najlepiej grającym zawodnikiem podczas Halowych Mistrzostw Gminy Szczecinek w Mini Piłce Nożnej został Michał Stępień.

  Po zaciętej walce,  przestrzegając zasad sportowego współzawodnictwa, uczniowie naszej szkoły zajęli III miejsce.

  Serdecznie dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły, życząc dalszych sukcesów sportowych.      

      Leszek Turkowski

 • 11.05.2015

  Dnia 9.04.2015 r. w Parchlinie k/Barwic odbyły się Mistrzostwa powiatu szczecineckiego w Indywidualnych Biegach  Przełajowych dziewcząt i chłopców szkół podstawowych.

  Naszą szkołę reprezentował Góźdź Dominik z klasy IV. Na bardzo trudnej i urozmaicone trasie, w walce z dużo starszymi od siebie przeciwnikami, Dominik godnie reprezentował naszą szkołę nie ustępując starszym kolegom. Serdecznie dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły życząc dalszych sukcesów sportowych.

               Leszek Turkowski

   

 • ,,TRZYMAJ FORMĘ - BĄDŹ BEZPIECZNY''
  08.05.2015

  Uczniowie naszej szkoły brali udział w konferencji naukowo-szkoleniowej pod hasłem „Trzymaj formę- bądź bezpieczny”, która została zorganizowana 4 maja 2015 roku w Kinie „Wolność” w Szczecinku. Organizatorem konferencji była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  i Publiczne Gimnazjum nr 1 w Szczecinku .          

   Program konferencji obejmował :          

  -prelekcję „Zdrowa młodzież „ którą wygłosiła przedstawicielka PSSE  p. Izabela Rudy,                  

   - prelekcję  „ Bezpieczeństwo ponad wszystko „ , którą wygłosiła p. Paulina Peciak- Nazarewska  przedstawicielka Straży Miejskiej w Sz-ku,                   

  - 12 zasad prawidłowego żywienia  zaprezentowała  młodzież z Gimnazjum.

  Głównym przesłaniem konferencji była edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków żywieniowych, aktywnego stylu życia wśród młodzieży i ich rodzin, promocja aktywności fizycznej, bezpiecznych zachowań . Konferencja przeplatana była przedstawieniami profilaktycznymi zaprezentowanymi przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej „ Atut „ , kabaret „ Deska” i młodzież z Gimnazjum nr 1 w Szczecinku, pokazem aktywności fizycznej (fitness, taniec towarzyski) oraz prezentacjami multimedialnymi.

                                                                         Koordynator ds. bezpieczeństwa Aneta Robak

 • ROZSTRZYGNIĘCIE SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO pt: „Współczesny Samarytanin”
  05.05.2015

  Konkurs plastyczny przeznaczony był dla uczniów kl. IV-VI .  Prace miały nawiązywać do postawy współczesnego Samarytanina. Technika pracy plastycznej dowolna.

                 Laureaci konkursu :

  I miejsce: Julia Sobolczyk kl. V

         Martyna Sobolczyk kl. V

         Daria Kopczyńska kl. VI

  Prace plastyczne laureatów konkursu będą brały udział w kolejnym etapie –diecezjalnym . Dziewczęta będą walczyć o atrakcyjne nagrody między innymi o wycieczkę zagraniczną, sprzęt RTV. Laureatkom gratuluję i życzę powodzenia w kolejnym etapie , tym razem diecezjalnym !

                                                                                                    Organizator konkursu szkolnego mgr Aneta Robak 

 • TO MY SIECIAKI !!!

  Uczniowie klasy III ukończyli kurs  e-learningowy  na platformie  e-learningowej znajdującej się na stroniewww.dzieckowsieci.pl. Kurs oparty był na fabule serwisu Sieciak.pl – dzieci znających się na bezpieczeństwie w sieci. Uczniowie zdobywali kolejne stopnie wtajemniczenia i składał się z 8 części:  Wstęp, Internet (ogólne podstawowe zagadnienie), Udostępnienia danych osobowych, Znajomość w sieci Niebezpieczne treści, Zasady kulturalnego korzystania z usług dostępnych w Internecie, Uzależnienie od Internetu, Wirusy.Serwis www.sieciaki.pl opiera się na przygodach postaci Sieciaków czyli dzieci posiadających specjalne zdolności i wykorzystujących je w walce z internetowymi zagrożeniami. Sieciaki czyli Ajpi, Netka, Spociak i Kompel potrafią bezpiecznie i umiejętnie korzystać z sieci. Aby pomóc Sieciakom, Sztuczna Inteligencja stworzyła robota NetRobiego. Ta postać opiekuje się zespołem Sieciaków, a pozostałym użytkownikom Internetu radzi, jak uniknąć internetowych zagrożeń. Serwis zawiera wiele elementów przydatnych podczas planowania zajęć lekcyjnych poświęconych bezpieczeństwu w Internecie. Do tego celu szczególnie polecamy zarówno część informacyjną, serwis społecznościowy, jak i pełną przygód SiecioPlanetę. Zdobywając 7 stopni wtajemniczenia zostali prawdziwymi Sieciakami. Po zakończonych warsztatach uczniowie wypełnili testy on-line. Dzięki którym otrzymali certyfikaty poświadczające ich wiedzę w omawianym temacie jak również potwierdzające udział w szkoleniu. Projekt Sieciaki.pl jest realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje od września 2004 r. w ramach programu europejskiego Safer Internet. Głównym partnerem projektu jest Fundacja Orange. W serwisie zarejestrowało się ponad 180 tysięcy dzieci. Na fabule serwisu oparto scenariusze zajęć edukacyjnych i kursy e-learningowe wykorzystywane w szkołach podstawowych w całej Polsce. 

                                                                                                                        mgr Teresa Salamon

 • ZAJĘCIA ADAPTACYJNE DLA DZIECI 4 I 5 LETNICH Z WYKORZYSTANIEM TABLICY INTERAKTYWNEJ
  16.04.2015

  Dnia 15.04.2015r. odbyły się w naszym przedszkolu zajęcia adaptacyjne dla dzieci 4 i 5 letnich. Zajęcia adaptacyjne są wspaniałą propozycją dla dzieci,  które jeszcze nie rozpoczęły swojej przygody z przedszkolem , a są już gotowe do podjęcia nowych wyzwań , poznania nowych kolegów i wielu nowych przygód . Zajęcia miały na celu wprowadzenie miłej i przyjaznej atmosfery, usamodzielnienie dziecka i pokazanie mu , ile radości daje wspólna zabawa z rówieśnikami, poznanie różnych zabaw i piosenek przedszkolnych. Aby maluch dobrze i bezpiecznie czuł się w przedszkolu , trzeba go odpowiednio przygotować, Temu służyły właśnie zajęcia adaptacyjne. Dzięki nim maluchy miały szansę poznać nie tylko samo miejsce , ale również opiekunów oraz rówieśników , z którymi będą przebywali.  Po uczestniczeniu w zajęciach adaptacyjnych , dzieci we wrześniu będą czuły się bezpieczniej i odważniej stawią czoło, nowej i trudnej dla nich sytuacji. Dzieci, które uczestniczyły w zajęciach adaptacyjnych, zwiększyły szansę , aby stać się uśmiechniętym i odważnym przedszkolakiem. Zajęcia z tablicą interaktywną okazały się bardzo atrakcyjne dla dzieci 4 i 5 letnich. Dostarczyły dzieciom i rodzicom  okazji  do zabawy. Dzieci współpracując z rodzicami  chętnie wykonywały zadania na tablicy interaktywnej. Odpowiadały na pytania, ćwiczyły pojęcia matematyczne, wykonywały ćwiczenia i zagadki umysłowe. Dzięki funkcjom tablicy mogły przenosić elementy obrazu poprzez dotknięcie tablicy elektronicznym pisakiem bądź usuwać za pomocą elektronicznej gumki. Tablica angażowała i motywowała maluchy do działania. Dzieci uczestniczyły również  w zabawach muzyczno- ruchowych. Słuchały i oglądały prezentacje do poznanych piosenek, tańcząc wyrażały muzykę ruchem według własnego pomysłu. Maluchy wykonały prace plastyczne, które zostały wyeksponowane na wystawce w przedszkolu. Dużą radość sprawiły dzieciom kolorowe znaczki przygotowane przez dzieci z grupy 5- latków oraz drobne upominki, które otrzymały na zakończenie zajęć.

                                                                                                                         Kamila Jakubowska

 • OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW
  16.04.2015

  16 kwietnia 2015r. uczniowie klasy trzeciej Szkoły Podstawowej w Turowie przystąpili do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty opracowanego przez Wydawnictwo Operon. Klasa III to koniec pierwszego etapu nauczania w związku z czym czas sprawdzić jak uczniowie czytają, piszą, rozumują, korzystają z informacji i wykorzystują wiedze w praktyce. W tym dniu uczniowie przyszli do szkoły odświętnie ubrani. Było wiele emocji. Uczniowie pisali test w odpowiednio przygotowanej sali a nad przebiegiem sprawdzianu czuwała Pani Dyrektor Wiesława Pakulniewicz i wychowawczyni klasy trzeciej Pani Teresa Salamon. Tegoroczny test był pod hasłem ,,Franek czyta ’’ i składał się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła umiejętności polonistycznych w której każdy uczeń musiał się wykazać cichym czytaniem ze zrozumieniem, wydobywaniem z tekstu informacji oraz pisaniem  spójnego tekstu na podany temat. Po krótkiej przerwie przystąpili do części matematycznej. Arkusze z matematyki składały się z z 14 zadań /10 zamkniętych i 4 otwartych. Badanie umiejętności matematycznych dotyczyło sprawności rachunkowych, czytania tekstu i rozwiązywania zadań typowych i nietypowych. Na rozwiązanie testu z języka polskiego i matematyki uczeń miał 45 minut. Pod koniec maja otrzymamy od wydawnictwa Operon raport podsumowujący wyniki naszych uczniów oraz zestawienie wyników ogólnopolskich. Wydawnictwo przygotuje także statystykę szkolną, raport z wynikami klasy oraz ocenę opisową każdego ucznia. Dodatkowo zostanie opracowana krajowa i regionalna statystyka wyników sprawdzianu, która umożliwi rodzicom i nauczycielom porównać wyniki osiągnięte przez ich dzieci z kolegami z całej Polski. Uczniowie naszej szkoły od wielu lat rozwiązują wiele podobnych testów. Nie otrzymują za nie stopni, ale punkty i ocenę opisową. Dzięki takiej formie pracy uczeń dowiaduje się, która umiejętność sprawia mu trudności, a którą opanował. Na spotkaniach z wychowawcą rodzice poznają średni wynik klasy, zaś w rozmowach indywidualnych maja możliwość poznania wyniku swojego dziecka. Wnioski wynikające z przeprowadzonych testów są dla nauczyciela wskazówkami do planowania dalszej pracy z dziećmi. Dane z analizy sprawdzianów przekazywane nauczycielom klasy czwartej dostarczają im informacji o powierzonym zespole uczniów. Już dziś trzymamy za naszych trzecioklasistów kciuki i ciekawi jesteśmy jak sobie poradzili.

                                                                                                                                             mgr Teresa Salamon

 • OŚRODEK EKOLOGICZNY W LIPIU
  15.04.2015

  Dnia 14.04.2014r. uczniowie klas 1-3 z naszej szkoły wzięli udział w 1 dniowym  warsztacie  w Ośrodku Edukacyjno- Ekologicznym w Lipiu,realizowanym  w ramach projektu  pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży ", dofinansowanego  z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.  Celem  projektu  była  edukacja dzieci w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów  oraz   aktywne  kształtowanie  postaw ekologicznych. W czasie pobytu  nasi uczniowie mieli  okazję uczestniczyć w zajęciach terenowych w pobliskim lesie, w zajęciach laboratoryjnych  oraz w sali bioróżnorodności. W terenie  nauczyciele prowadzący  wskazywali  uczestnikom projektu  jak poruszać się po lesie i orientować  się w terenie, obserwowali razem z dziećmi  ślady  bytowania różnych zwierząt oraz zbierali materiały do zajęć laboratoryjnych.  Tłumaczyli   również, że ślady to nie tylko tropy, czyli odciski łap zwierzęcia, które najlepiej widoczne są na piasku  czy w błocie,  także  gniazda, zgubione pióra, szczątki ofiar, rozłupane szyszki, odchody i wiele innych.  Zajęcia w laboratorium i w sali bioróżnorodności polegały na badaniu  preparatów mikroskopowych, rozpoznawaniu gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych po zebranych w trakcie wycieczki do lasu fragmentach roślin. W trakcie prowadzenia  warsztatów prowadzący stosowali   wiele gier dydaktycznych,  które wywoływały u dzieci mnóstwo  radości. Dzięki  temu  chętnie wykonywały  zadania, a tym samym w sposób twórczy zdobywały  nowe doświadczenia.  Organizator  zielonych  kolonii zapewnił również posiłki.  Po tak urozmaiconych, pełnych wrażeń  zajęciach apetyty dzieciom dopisywały. Dziękujemy serdecznie.

 • PORANEK WIELKANOCNY
  01.04.2015

  31.03.2015r. w naszej szkole odbyło się przedstawienie z okazji Świąt Wielkanocnych "Są takie święta" przygotowane przez uczniów klasy V. Uczniowie przygotowali pięknie udekorowany stół wielkanocny i deklamowali wiersze. W centralnym miejscu stał przystrojony stół wielkanocny, a na nim: koszyczek z jajkami, baranek i doniczka z zielonym owsem. Znalazły się również elementy symbolizujące święta: dekoracyjne pisanki, palmy wielkanocne, koguciki oraz gaiki zielone. Celem przedstawienia było przybliżenie zwyczajów i tradycji wielkanocnych. Aktorzy ubrani odświętnie zaprezentowali przygotowane wiersze związane ze Świętami. Przybliżyli również publiczności tradycje i zwyczaje związane z tymi świętami. Była okazja dowiedzieć się że:
  -Święta Wielkanocne to najstarsze i największe nasze święta.
   -Kiedyś przed świętami dziewczęta obchodziły wszystkie domy z zielonym gaikiem, śpiewały wchodząc do chat i prosiły o datki.
  -Zwyczaj malowania jajek na Wielkanoc wywodzi się ze starych tradycji. Zdobieniem jajek zajmowały się tylko kobiety. Robiły pisanki, rysowanki, wydrapywanki lub oklejanki.
  -Dawniej wypiekano baby łokciowe - na łokieć wysokie, a przy tym w chatach zamykano drzwi, uszczelniano okna, a nawet wkładano ciasto pod pierzynę.
  -W czasie uroczystego śniadania wielkanocnego dzielimy się święconym jajkiem, co ma zapewnić zdrowie i pomyślność całej rodzinie.

   Na zakończenie poranku Pani Dyrektor złożyła wszystkim uczniom i pracownikom życzenia świąteczne, życząc zdrowych i wesołych świąt spędzonych w gronie rodzinnym

   

 • POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY pt. ,,LAS I JEGO MIESZKAŃCY"
  30.03.2015

  3.03.2015r. w Gimnazjum nr 3 w Szczecinku odbyła się już  XXVIII  edycja  konkursu ekologicznego pt. ,,Las i jego mieszkańcy". Zmagania  zorganizował  Zarząd Miejsko-Gminny LOP  oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku. Do rywalizacji przystąpili uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu szczecineckiego oceniani przez jury w skład, którego weszli leśnicy oraz członkowie kół łowieckich. 

        Poziom konkursu był bardzo wysoki. Uczniowie w zespołach trzyosobowych walczyli o zwycięstwo odpowiadając na pytania z zakresu botaniki, zoologii, ekologii oraz zagadnień związanych z leśnictwem i łowiectwem. Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Turowie w składzie: Maciej Kołodziejczak – uczeń klasy V, Kacper Wróbel oraz Jonasz Świątek – uczniowie klasy VI  zdobyli I miejsce w kategorii szkół podstawowych.  Opiekunem grupy była pani Jadwiga Sikora.

        Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w przyszłym roku.

strona: