Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Turowie

 

Nawigacja

Wiadomości

 • 16.04.2015

  Dnia 15.04.2015r. odbyły się w naszym przedszkolu zajęcia adaptacyjne dla dzieci 4 i 5 letnich. Zajęcia adaptacyjne są wspaniałą propozycją dla dzieci,  które jeszcze nie rozpoczęły swojej przygody z przedszkolem , a są już gotowe do podjęcia nowych wyzwań , poznania nowych kolegów i wielu nowych przygód . Zajęcia miały na celu wprowadzenie miłej i przyjaznej atmosfery, usamodzielnienie dziecka i pokazanie mu , ile radości daje wspólna zabawa z rówieśnikami, poznanie różnych zabaw i piosenek przedszkolnych. Aby maluch dobrze i bezpiecznie czuł się w przedszkolu , trzeba go odpowiednio przygotować, Temu służyły właśnie zajęcia adaptacyjne. Dzięki nim maluchy miały szansę poznać nie tylko samo miejsce , ale również opiekunów oraz rówieśników , z którymi będą przebywali.  Po uczestniczeniu w zajęciach adaptacyjnych , dzieci we wrześniu będą czuły się bezpieczniej i odważniej stawią czoło, nowej i trudnej dla nich sytuacji. Dzieci, które uczestniczyły w zajęciach adaptacyjnych, zwiększyły szansę , aby stać się uśmiechniętym i odważnym przedszkolakiem. Zajęcia z tablicą interaktywną okazały się bardzo atrakcyjne dla dzieci 4 i 5 letnich. Dostarczyły dzieciom i rodzicom  okazji  do zabawy. Dzieci współpracując z rodzicami  chętnie wykonywały zadania na tablicy interaktywnej. Odpowiadały na pytania, ćwiczyły pojęcia matematyczne, wykonywały ćwiczenia i zagadki umysłowe. Dzięki funkcjom tablicy mogły przenosić elementy obrazu poprzez dotknięcie tablicy elektronicznym pisakiem bądź usuwać za pomocą elektronicznej gumki. Tablica angażowała i motywowała maluchy do działania. Dzieci uczestniczyły również  w zabawach muzyczno- ruchowych. Słuchały i oglądały prezentacje do poznanych piosenek, tańcząc wyrażały muzykę ruchem według własnego pomysłu. Maluchy wykonały prace plastyczne, które zostały wyeksponowane na wystawce w przedszkolu. Dużą radość sprawiły dzieciom kolorowe znaczki przygotowane przez dzieci z grupy 5- latków oraz drobne upominki, które otrzymały na zakończenie zajęć.

 • OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW

  16.04.2015

  16 kwietnia 2015r. uczniowie klasy trzeciej Szkoły Podstawowej w Turowie przystąpili do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty opracowanego przez Wydawnictwo Operon. Klasa III to koniec pierwszego etapu nauczania w związku z czym czas sprawdzić jak uczniowie czytają, piszą, rozumują, korzystają z informacji i wykorzystują wiedze w praktyce. W tym dniu uczniowie przyszli do szkoły odświętnie ubrani. Było wiele emocji. Uczniowie pisali test w odpowiednio przygotowanej sali a nad przebiegiem sprawdzianu czuwała Pani Dyrektor Wiesława Pakulniewicz i wychowawczyni klasy trzeciej Pani Teresa Salamon. Tegoroczny test był pod hasłem ,,Franek czyta ’’ i składał się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła umiejętności polonistycznych w której każdy uczeń musiał się wykazać cichym czytaniem ze zrozumieniem, wydobywaniem z tekstu informacji oraz pisaniem  spójnego tekstu na podany temat. Po krótkiej przerwie przystąpili do części matematycznej. Arkusze z matematyki składały się z z 14 zadań /10 zamkniętych i 4 otwartych. Badanie umiejętności matematycznych dotyczyło sprawności rachunkowych, czytania tekstu i rozwiązywania zadań typowych i nietypowych. Na rozwiązanie testu z języka polskiego i matematyki uczeń miał 45 minut. Pod koniec maja otrzymamy od wydawnictwa Operon raport podsumowujący wyniki naszych uczniów oraz zestawienie wyników ogólnopolskich. Wydawnictwo przygotuje także statystykę szkolną, raport z wynikami klasy oraz ocenę opisową każdego ucznia. Dodatkowo zostanie opracowana krajowa i regionalna statystyka wyników sprawdzianu, która umożliwi rodzicom i nauczycielom porównać wyniki osiągnięte przez ich dzieci z kolegami z całej Polski. Uczniowie naszej szkoły od wielu lat rozwiązują wiele podobnych testów. Nie otrzymują za nie stopni, ale punkty i ocenę opisową. Dzięki takiej formie pracy uczeń dowiaduje się, która umiejętność sprawia mu trudności, a którą opanował. Na spotkaniach z wychowawcą rodzice poznają średni wynik klasy, zaś w rozmowach indywidualnych maja możliwość poznania wyniku swojego dziecka. Wnioski wynikające z przeprowadzonych testów są dla nauczyciela wskazówkami do planowania dalszej pracy z dziećmi. Dane z analizy sprawdzianów przekazywane nauczycielom klasy czwartej dostarczają im informacji o powierzonym zespole uczniów. Już dziś trzymamy za naszych trzecioklasistów kciuki i ciekawi jesteśmy jak sobie poradzili.

 • OŚRODEK EKOLOGICZNY W LIPIU

  15.04.2015

  Dnia 14.04.2014r. uczniowie klas 1-3 z naszej szkoły wzięli udział w 1 dniowym  warsztacie  w Ośrodku Edukacyjno- Ekologicznym w Lipiu,realizowanym  w ramach projektu  pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży ", dofinansowanego  z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.  Celem  projektu  była  edukacja dzieci w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów  oraz   aktywne  kształtowanie  postaw ekologicznych. W czasie pobytu  nasi uczniowie mieli  okazję uczestniczyć w zajęciach terenowych w pobliskim lesie, w zajęciach laboratoryjnych  oraz w sali bioróżnorodności. W terenie  nauczyciele prowadzący  wskazywali  uczestnikom projektu  jak poruszać się po lesie i orientować  się w terenie, obserwowali razem z dziećmi  ślady  bytowania różnych zwierząt oraz zbierali materiały do zajęć laboratoryjnych.  Tłumaczyli   również, że ślady to nie tylko tropy, czyli odciski łap zwierzęcia, które najlepiej widoczne są na piasku  czy w błocie,  także  gniazda, zgubione pióra, szczątki ofiar, rozłupane szyszki, odchody i wiele innych.  Zajęcia w laboratorium i w sali bioróżnorodności polegały na badaniu  preparatów mikroskopowych, rozpoznawaniu gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych po zebranych w trakcie wycieczki do lasu fragmentach roślin. W trakcie prowadzenia  warsztatów prowadzący stosowali   wiele gier dydaktycznych,  które wywoływały u dzieci mnóstwo  radości. Dzięki  temu  chętnie wykonywały  zadania, a tym samym w sposób twórczy zdobywały  nowe doświadczenia.  Organizator  zielonych  kolonii zapewnił również posiłki.  Po tak urozmaiconych, pełnych wrażeń  zajęciach apetyty dzieciom dopisywały. Dziękujemy serdecznie.

 • Życzę, aby Wielkanoc w tym roku, napełniła Was zdrowiem, szczęściem i pogodą ducha. Niech nie opuści Was radość płynąca ze wspólnego przeżywania, dnia Zmartwychwstania Chrystusa Jezusa. Niezapominanych chwil spędzonych podczas dzielenia się Święconym jajkiem przy rodzinnym stole oraz mokrego Dyngusa.

                    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Turowie Wiesława Pakulniewicz

 • ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY I

  Trwają zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2015/16. Więcej informacji w zakładce "Informacje dla Rodziców"

 • Nie trzeba nic wpłacać! Wystarczy tylko zdecydować gdzie ma trafić 1% Twojego podatku (Waszej rodziny, przyjaciół). Jeżeli nie podejmiesz tej decyzji, o Twoich pieniądzach będą decydować inni! Wskaż w rocznym rozliczeniu PIT gdzie ma trafić Twój 1% podatku. Masz do tego prawo! Możesz skorzystać z dedykowanego naszej organizacji programu do rozliczenia rocznego PIT 2014 – po wypełnieniu za jego pomocą PIT-u 1% trafi automatycznie na nasze konto (pamiętaj o wpisaniu numeru i nazwy szkoły Przekaż 1% podatku na KRS :0000270261 z celem szczegółowym: SP w Turowie 4856). Pozyskane środki finansowe z 1% pozwolą nam na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych (zakup np. materiałów papierniczych wykorzystywanych na kołach zainteresowań, strojów do przedstawień szkolnych, itp.), unowocześnienie bazy lokalowej szkoły oraz wzbogacenia jej.

 • PORANEK WIELKANOCNY

  01.04.2015

  31.03.2015r. w naszej szkole odbyło się przedstawienie z okazji Świąt Wielkanocnych "Są takie święta" przygotowane przez uczniów klasy V. Uczniowie przygotowali pięknie udekorowany stół wielkanocny i deklamowali wiersze. W centralnym miejscu stał przystrojony stół wielkanocny, a na nim: koszyczek z jajkami, baranek i doniczka z zielonym owsem. Znalazły się również elementy symbolizujące święta: dekoracyjne pisanki, palmy wielkanocne, koguciki oraz gaiki zielone. Celem przedstawienia było przybliżenie zwyczajów i tradycji wielkanocnych. Aktorzy ubrani odświętnie zaprezentowali przygotowane wiersze związane ze Świętami. Przybliżyli również publiczności tradycje i zwyczaje związane z tymi świętami. Była okazja dowiedzieć się że:
  -Święta Wielkanocne to najstarsze i największe nasze święta.
   -Kiedyś przed świętami dziewczęta obchodziły wszystkie domy z zielonym gaikiem, śpiewały wchodząc do chat i prosiły o datki.
  -Zwyczaj malowania jajek na Wielkanoc wywodzi się ze starych tradycji. Zdobieniem jajek zajmowały się tylko kobiety. Robiły pisanki, rysowanki, wydrapywanki lub oklejanki.
  -Dawniej wypiekano baby łokciowe - na łokieć wysokie, a przy tym w chatach zamykano drzwi, uszczelniano okna, a nawet wkładano ciasto pod pierzynę.
  -W czasie uroczystego śniadania wielkanocnego dzielimy się święconym jajkiem, co ma zapewnić zdrowie i pomyślność całej rodzinie.

 • POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY pt. ,,LAS I JEGO MIESZKAŃCY"

  30.03.2015

  3.03.2015r. w Gimnazjum nr 3 w Szczecinku odbyła się już  XXVIII  edycja  konkursu ekologicznego pt. ,,Las i jego mieszkańcy". Zmagania  zorganizował  Zarząd Miejsko-Gminny LOP  oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku. Do rywalizacji przystąpili uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu szczecineckiego oceniani przez jury w skład, którego weszli leśnicy oraz członkowie kół łowieckich. 

 • WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,CHROŃ LASY PRZED OGNIEM’’

  30.03.2015

  9.03.15r. w Nadleśnictwie Czarnobór odbył się konkurs plastyczny pt: „Chrońmy las przed ogniem”. Konkurs ten przeznaczony był dla  uczniów przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych. Głównym  jego celem  było podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania pożarom lasów, kształtowanie właściwego stosunku do lasu jako dobra narodowego oraz rozbudzanie zainteresowań problemami środowiska przyrodniczego.

 • ORSZAK NIEDZIELI PALMOWEJ

  29.03.2015

  Dnia 29 marca uczniowie Szkoły  Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki wraz z rodzicami oraz opiekunem  Samorządu Uczniowskiego  włączyli się w  Orszak Niedzieli Palmowej ulicami  Szczecinka. Finałem orszaku było spotkanie na Muszli Koncertowej parku miejskiego  i  rozstrzygnięcie konkursu na najwyższą i najpiękniejszą  palmę wielkanocną. Szkoła zaprezentowała swoją palmę wykonaną przez uczniów i nauczycieli  w ramach zajęć na świetlicy szkolnej. Efekt wspólnej pracy prezentował sołtys wsi Turowo, pan Henryk Wach wraz z  reprezentantem Rady Rodziców, p. Wasilczyszyn. Wszyscy mieli możliwość obejrzenia scenek teatralnych z udziałem władz miasta i gminy  Szczecinek, wysłuchania utworów zaśpiewanych przez zespoły ludowe oraz piosenek w wykonaniu dzieci z miejskich przedszkoli. Dla wszystkich zgromadzonych zorganizowano ciepły posiłek. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom w zaangażowanie się  i pomoc przy zebraniu materiałów koniecznych do wykonania palmy. Dziękujemy pani sołtys wsi Dziki, Małgorzacie Protas, za ogromną pomoc przy połączeniu tych elementów i wykonaniu tak pięknej palmy wielkanocnej. Cieszymy się, że w tak sympatyczną akcję zaangażowało się tyle osób  z naszej szkoły i pobliskich wsi.